Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: JUNO Nyheter (2)

IT-avtal och corona – särskilt om force majeure

8 april 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
Många affärsverksamheter blir lidande grund av Coronavirusets spridning, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna att prestera i enlighet med ingångna avtal. Författarna redogör för några legala frågor som uppstår i samband med IT- och outsourcingavtal. De ger också strategiska tips på hur leverantörer och kunder kan förbereda sig för situationer som uppkommer med anledning av Coronaviruset.
Förmögenhetsrätt

Covid-19: att tänka på vid behandling av personuppgifter

2 april 2020
| Arbetsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19, GDPR
Coronaviruset aktualiserar flera frågor kring behandlingen av personuppgifter, framför allt med koppling till arbetslivet. Peter Nordbeck och Adam Odmark, advokat respektive biträdande jurist från Advokatfirman Delphi, skriver om de viktigaste aspekterna som en arbetsgivare bör tänka på.
Hälso och sjukvård

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider

31 mars 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19, Konkurrensrätt
Det är viktigt att komma ihåg att en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av Covid-19, inte innebär att företag kan agera hur som helst. Konkurrensrätten, både förbudet mot karteller och förbudet mot missbruk av dominerande ställning, gäller även i kristider. Det skriver Elisabeth Eklund, advokat, och Madeleine Kristoferson, biträdande jurist, från advokatfirman Delphi.

Hybridstämma - några praktiska frågor

31 mars 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
I Coronatider behövs nya grepp för att kunna hålla stämmor i aktiebolag och föreningar - möjligheten att hålla stämma helt eller delvis online har därför blivit en mycket het fråga. Carl Svernlöv, Advokat, Baker McKenzie samt adj. professor Uppsala Universitet, ger här  praktiska råd om hur man går tillväga.

När force majeure blev vår verklighet

27 mars 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
Nina Barzey, advokat och delägare i Bonde Barzey Advokatbyrå AB, skriver i sin krönika om begreppet force majeure och betydelsen av att kombinera den juridiska linsen med den praktiska verkligheten för klienten.
Förmögenhetsrätt

Coronaviruset – historisk utmaning för arbetsrätten

24 mars 2020
| Arbetsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
Att lösa den akuta situationen som coronaviruset orsakat är det viktiga nu - arbetsrättsliga frågor och tvister får man lösa efteråt, menar Karl Pfeifer.

Skatterättens källor – då och nu

10 mars 2020
| JUNO Nyheter
Läs mer om 80-talet – den gyllene konsulteran, 90-talet – det akademiska årtiondet och om sekelskiftet – nutid – den skatterättsliga expansionen.
Skatterätt

Ny terrorlag både efterfrågad och kritiserad

9 mars 2020
| Statsrätt, JUNO Nyheter
Nya terrorlagen är efterfrågad, men också kritiserad. Terroristexperten Magnus Norell menar att lagen kom för sent.
Straffrätt

Högsta domstolens dom i Girjas-målet

3 februari 2020
| Miljörätt, Kommun, JUNO Nyheter
Dom i Girjasmålet, där Girjas sameby – nordväst om Jokkmokk – stämt staten med yrkande om ensamrätt till jakt och fiske på samebyns område.