Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Juridisk litteratur

Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige.

1 november 2023
| Juridisk litteratur
Föräldraalienation är att medvetet eller omedvetet främmandegöra den andra föräldern genom att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper risker på både kort och lång sikt.
Socialrätt Familjerätt

Compliance – ett allt viktigare område i en förändrad bank- och finansvärld

16 december 2021
| Juridisk litteratur
Kriser, skandaler och ökat regleringstryck sätter allt större fokus på Compliance-rollen. Med sin bok ”Compliance inom bank och finans” vill Robert Olausson fylla tomrummet i en tid då området blir allt viktigare.
Bank- och finansmarknadsrätt

Växande aktiefusk – en angelägenhet för både professionella och småsparare

15 oktober 2021
| Juridisk litteratur
Marknadsmanipulation blir allt vanligare och klyftan mellan de som förstår marknaden och de som förstår juridiken ökar. Med boken ”Aktiefusk – var går gränsen?" vill författarna överbrygga denna klyfta.
Bank- och finansmarknadsrätt

IT-attacker ökar behovet av säkerhetsskydd vid upphandlingar

22 september 2021
| Offentlig upphandling, Juridisk litteratur
Säkerhetshot och it-attacker mot svenska företag och myndigheter har uppmärksammat behovet av säkerhetsskydd vid upphandlingar och andra affärsuppgörelser.

Med fokus på unga kriminella

7 september 2021
| Juridisk litteratur
Med boken ”Samhället och de unga lagöverträdarna” belyser hovrättsrådet Lars Clevesköld den lagstiftning myndigheterna följer i arbetet med att förebygga och beivra brott av barn och ungdomar.
Socialrätt

”Vi borde skriva flera testamenten” – boken Överförmyndare och dödsbon skyr inte dödens juridiska aspekter

29 juni 2021
| Juridisk litteratur
Med den nya boken ”Överförmyndare och dödsbon” vill författarna Peter Signäs och Eva von Schéele hjälpa landets överförmyndare och advokatbyråer att göra rätt – konsekvenserna för den enskilde kan annars bli förödande.
Offentlig rätt Familjerätt

Hets mot folkgrupp föremål för expansiv utveckling

19 april 2021
| JUNO Nyheter, Juridisk litteratur
Hets mot folkgrupp är en bestämmelse som varit föremål för expansiv utveckling, vilket utgör bakgrunden till att Hans-Olof Sanden skrivit boken Hets mot folkgrupp.
Straffrätt

Svåra avvägningar i plan- och bygglagen – ny bok guidar rätt

13 april 2021
| Miljörätt, Offentlig förvaltning, Förvaltningsrätt, Juridisk litteratur, Samhällsplanering
Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen.

Erkänd titel om bokföringsbrott – nu i ny tappning

3 mars 2021
| Juridisk litteratur
Titeln Bokföringsbrott och bokföringslagen har haft stor betydelse för rättsutvecklingen inom området. Nu har den utkommit i en ny utgåva med ändrad struktur och nytt innehåll.
Straffrätt

Distansundervisning försvårar arbetsmiljöansvaret – ny upplaga av bok om skolans arbetsmiljö

2 mars 2021
| Juridisk litteratur
Den femte upplagan av boken Skolans Arbetsmiljö – Praktiska typfall är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister.
Skola och utbildning

En udda fågel inom immaterialrätten – ny bok om företagsnamn

26 februari 2021
| Juridisk litteratur
Den nya boken Lagen om företagsnamn, av författarduon Peter Adamsson och Anders Kylhammar, erbjuder en efterlängtad juridisk vägledning till hur konflikter mellan företagsnamn ska hanteras i olika situationer.
Immaterial- och marknadsrätt

Efterfrågad, efterlängtad och nödvändig - ny kommentar till LOU

4 februari 2021
| Offentlig upphandling, Intervju, Juridisk litteratur
Nu har en ny upplaga av lagkommentaren till LOU kommit ut, en heltäckande rättskälla som alla verksamma inom offentlig upphandling kan sluta upp kring.

”Ett uttunnat skuldkrav” – så straffas psykiskt sjuka lagöverträdare

14 december 2020
| Intervju, Juridisk litteratur
Hur ska man straffrättsligt ska hantera psykiskt sjuka lagöverträdare? Författaren Tova Bennet tar sig an detta komplexa ämne i sin nyutgivna avhandling Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd.
Straffrätt

”Pennan på papperet kandidaten, börja skriv!”

3 december 2020
| Författarporträtt, Juridisk litteratur
Justitieråd, professor, lagstiftare och författare. Nu är Bertil Bengtsson, 94, aktuell med en ny bok - Kollektivavtalsgrundad försäkring – nästan 60 år efter att han släppte sin första.

”Reglerna är otydliga och svårtillgängliga” – ny bok om vakters befogenheter

3 december 2020
| Juridisk litteratur
Den nya boken Ordningsvakter och väktare är ett översiktsverk med djupare juridiska analyser av ordningsvakters och väktares befogenheter i komplicerade.

Lagkommentaren som ger trafiken ett sammanhang

12 november 2020
| Juridisk litteratur, Trafikrätt
Sedan många år har boken Trafikkommentarer varit den främsta källan till vägledning på rättsområdet. Nu är den ute i en nytryckt upplaga med uppdateringar om allt det senaste.