Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: ROA

Besittningsskyddet i Bandhagen – Erik Forsin i färsk ROA

6 oktober 2023
| Analys, ROA
Besittningsskyddet i Bandhagen skulle kunna vara namnet på en socialrealistisk uppväxtskildring. Men nu råkar det istället vara ett avgörande från Högsta domstolen som heter just så. Vilken domstol är behörig när ett bolag på tveksamma grunder blivit av med sin lokal? Hur kommer det sig att HD i ett annat mål slagit fast att en sammanslutning som bedrev ekonomisk verksamhet ändå ska betecknas som en ideell förening? Och vad är egentligen den gemensama nämnaren mellan Bandhagen och småländska Husqvarna? Erik Forsin, advokat och partner på Baker McKenzie, analyserar intressanta HD-avgöranden i en färsk ROA-inspelning. 
Associationsrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Fladdermössen vinner igen – miljöbalkens stärkta ställning på PBL:s bekostnad

29 maj 2023
| Analys, ROA
I ljuset av det senaste decenniets rättspraxis kan man konstatera att miljöbalken har fått en allt starkare ställning. I ett aktuellt mål har exempelvis fladdermöss – ännu en gång – satt stopp för ett byggprojekt. Miljörättsexperten Stefan Rubenson analyserar utvecklingen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

"Materiell processledning brast i Snippamålet" – brottsrubricering kom bort

9 maj 2023
| Analys, ROA
Hovrätten upplevde sig hindrad att döma den åtalade mannen i det kontroversiella "snippamålet" för annat brott än det åklagaren uttryckligen yrkat på. "Att reducera frågan om materiell processledning till att handla om vem som gynnas av den, målsäganden eller den åtalade, leder fel", menar kammaråklagare Daniel Larson.
Straffrätt

"Giltighetspresumtionen står stark" – Wendela Hårdemark analyserar ny praxis

3 maj 2023
| Analys, ROA
Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen kommit med vissa klargöranden rörande interimistiska vitesförbud på det patenträttsliga området. Wendela Hårdemark, advokat och immaterialrättslig expert, analyserar rättsutvecklingen.
Immaterial- och marknadsrätt

Stiftelsejuridik, kryptovalutor och oeniga domstolar – Carl Svernlöv i färsk ROA-inspelning

25 april 2023
| ROA
Vad händer när stiftelsejuridiken möter kryptovalutornas dunkla värld? Kan ansvaret för stiftelsers förvaltning delegeras? Rättsinstanserna kom till olika slutsatser. "Det vore intressant att få frågorna prövade i högre rätt” säger Carl Svernlöv, advokat och delägare på Baker McKenzie, i en färsk ROA-inspelning.
Associationsrätt

Försumligt att låta bolag med kapitalbrist driva rättegång? – Carl Svernlöv analyserar praxis

21 april 2023
| ROA
Ett hävt avtal med ett byggbolag på ruinens brant blev starten på en rad rättsliga turer. Är det försumligt av en ensam styrelseledamot att låta ett bolag med kapitalbrist driva rättegång? I en färsk ROA-inspelning reder Carl Svernlöv, advokat och delägare på Baker McKenzie, ut vad som gäller.
Förmögenhetsrätt Ersättningsrätt

Är okunskap bästa försvar vid provocerad uppsägning?

29 mars 2023
| Analys, ROA
När Arbetsdomstolen i en nyligen meddelad dom prövat påståenden om provocerad uppsägning lämnas många viktiga frågor obesvarade, menar Sabina Hellborg, lektor i civilrätt. "Mot bakgrund av de krav som ställs på arbetsgivarens utredningsskyldighet hade det varit befogat med en mer ingående prövning", skriver hon i en analys av domen.
Arbetsrätt och arbetsliv
Sanna Wolk

”Flera tillämpningsproblem” – Sanna Wolk analyserar den nya ensamrätten

15 mars 2023
| ROA
Nyhetsutgivare har fått en 2-årig ensamrätt till sina publikationer som ger en rätt till ersättning när deras artiklar används på internet – i syfte att balansera maktbalansen gentemot de stora IT-jättarna. Men den nya ensamrätten ger upphov till en rad tillämpningsproblem, enligt Sanna Wolk, professor och immaterialrättslig expert.
Immaterial- och marknadsrätt

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.