Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Framtidens jurist

Juridiken är det mänskliga samhällets operativsystem

22 november 2023
| Framtidens jurist, Legal Design
Hur designar man juridik som fungerar för människor? Andrea Lindblom och Linnéa Simon ger en återblick på några av de talare som stod ut särskilt under Legal Design Summit 2023.
Branschrapporten Framtidens jurist 2023

Vad påverkar drivkraften och motivationen hos Skandinaviens jurister?

6 oktober 2023
| Framtidens jurist
Vad påverkar drivkraften och motivationen hos Skandinaviens jurister? Intervju med Caroline Wiroth, PR och kommunikationsansvarig på Norstedts Juridik.

Utbildning och utveckling för unga jurister avgörande för advokatbranschens framtid

4 oktober 2023
| Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2023 av Mia Edwall Insulander, generalsekreterare och Eva-Maj Mühlenbock, ordförande vid Sveriges Advokatsamfund.

Krafttag krävs för att förändra normer och förväntningar

4 oktober 2023
| Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2023 av Ulrika Husmark, Professionsanalytiker jurister, Akavia.

Slut inte evighetscirkeln av ojämlikhet

4 oktober 2023
| Framtidens jurist
Slut inte evighetscirkeln av ojämlikhet. Amanda Lundeteg, VD, Allbright.

Framtidens jurist 2023: Digital kompetensutveckling avgörande för att säkra juristbranschens framtid och omfamna AI-lösningar

4 oktober 2023
| Framtidens jurist, AI
Framtidens jurist 2023 visar hur många av Skandinaviens jurister som valt att byta jobb under det senaste året och varför, hur de ser på teknikutvecklingen inom branschen, vilka kompetenser de upplever att de saknar.

Teknikoptimism i juristbranschen – ”måste finnas med på ledningsgruppens dagordning”

28 oktober 2022
| Legal Tech, Framtidens jurist
Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig på Norstedts Juridik delar reflektioner och insikter från årets branschrapport Framtidens jurist 2023.

Medarbetarflykt bland Sveriges jurister och advokater

16 september 2022
| Framtidens jurist
Hög personalomsättning medför stora kostnader. Att behålla medarbetare är därför en angelägen fråga för alla arbetsgivare men särskilt viktig i kunskapsintensiva organisationer, som jurist– advokatbyråer.

Framtidens jurist 2022: medarbetarflykt bland jurister och advokater

8 september 2022
| Framtidens jurist
Norstedts Juridik branschrapport, Framtidens jurist 2022, innehåller data från över 3 000 heltidsarbetande jurister i Sverige, Norge och Danmark.

Balans mellan arbete och privatliv: i fokus på juridiska arbetsplatser

7 september 2022
| Framtidens jurist, Hybridarbete
Artikel Framtidens Jurist rapport 2022 av Jens Näsström, arbetspsykolog, oberoende forskare och föreläsare.

Vilken roll bör jurister spela i den gröna omställningen?

7 september 2022
| Framtidens jurist, Klimat, Hållbarhet
Artikel Framtidens Jurist rapport 2022 av Marc Malmbak Stounberg, Advokat, SIRIUS advokater

Grundprincipen är regelefterlevnad. Allt annat är etik. Var står du?

7 september 2022
| Legal Tech, Framtidens jurist, AI
Artikel Framtidens Jurist rapport 2022 av Anna Felländer, grundare av anch.AI.

”Det tar tid och kräver resurser som inte är debiterbara” – historien om hur ett legal tech-bolag föddes

24 september 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Advokatsamfundets regler för ägandeskap försvårar teknikutveckling. Som ett resultat av detta föddes i mars 2020 det fristående legal tech-bolaget Maigon.

”Risk att svenska advokatbyråer hamnar på efterkälken i konkurrensen”

24 september 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Advokatsamfundets regler försvårar byråers möjlighet att jobba med teknisk utveckling. Svenska advokatbyråer riskerar att tappa konkurrenskraft.
Jens Näsström, arbetspsykolog och oberoende forskare

Pandemins paradoxala effekter på den mentala hälsan

20 september 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Pandemins effekter på arbetslivet paradoxala snarare än entydiga. 39% av juristerna i branschrapporten Framtidens jurist 2021 rapporterar negativa effekter.

Distansarbete påverkar juristers professionella utveckling negativt

30 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Användningen av nya digitala arbetsverktyg har fått en rivstart under pandemin. Enligt branschrapporten Framtidens jurist 2021 anser 82 % av de skandinaviska juristerna att användningen av ny teknik och digitala verktyg i arbetet är en positiv effekt av pandemin. Men trots den digitala gnistan tyder undersökningsresultaten i rapporten på att det finns behov som inte tillgodosetts. 55 % av juristerna svarar att kunskapsdelning påverkats negativt och 49 % anser att distansarbetet under pandemin påverkat deras möjlighet till fortbildning negativt. Distansarbetet har gett digitaliseringen en stor knuff framåt men också utlöst ett behov av att hitta nya sätt och vägar för fortbildning och kunskapsdelning.
Övrigt