Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Framtidens jurist

”Risk att svenska advokatbyråer hamnar på efterkälken i konkurrensen”

24 september 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Advokatsamfundets regler försvårar byråers möjlighet att jobba med teknisk utveckling. Svenska advokatbyråer riskerar att tappa konkurrenskraft.
Jens Näsström, arbetspsykolog och oberoende forskare

Pandemins paradoxala effekter på den mentala hälsan

20 september 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Pandemins effekter på arbetslivet paradoxala snarare än entydiga. 39% av juristerna i branschrapporten Framtidens jurist 2021 rapporterar negativa effekter.

Distansarbete påverkar juristers professionella utveckling negativt

30 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Användningen av nya digitala arbetsverktyg har fått en rivstart under pandemin. Enligt branschrapporten Framtidens jurist 2021 anser 82 % av de skandinaviska juristerna att användningen av ny teknik och digitala verktyg i arbetet är en positiv effekt av pandemin. Men trots den digitala gnistan tyder undersökningsresultaten i rapporten på att det finns behov som inte tillgodosetts. 55 % av juristerna svarar att kunskapsdelning påverkats negativt och 49 % anser att distansarbetet under pandemin påverkat deras möjlighet till fortbildning negativt. Distansarbetet har gett digitaliseringen en stor knuff framåt men också utlöst ett behov av att hitta nya sätt och vägar för fortbildning och kunskapsdelning.
Övrigt

Röster från branschen; så här har pandemin och distansarbete påverkat Sveriges jurister

30 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Vilka implikationer har distansarbete, färre sociala kontakter och mer digitala arbetssätt haft på Sveriges jurister? Artikel belyser fritext-svaren från undersökningen Framtidens jurist 2021.
Framtidens jurist 2021 tech washing

Tech har inget egenvärde – det enda som räknas är output

27 augusti 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av John Engholm, Jurist, entreprenör och investerare.
Framtidens jurist 2021, pandemins effekter

Pandemins påverkan på affärslivet och konsekvenserna för juristbranschen

27 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av Kim Haggren, vice verkställande direktör och advokat, Dansk Industri
Framtidens jurist 2021 hälsa och välbefinnande

Framtidens jurister och spöken från det förgångna: Motgångar utvecklar?

27 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av Kristian Cedervall Lauta, Prodekan för utbildning, Juridiska fakulteten, Köpenhamns universitet.
Framtidens jurist 2021, framtidens kompetenser

Den inte alltid så kreativa juristen

27 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av Susanne Tillqvist, grundare Still Consulting.

Norstedts Juridik sponsrar Tech Academy Nordic

25 september 2020
| Legal Tech, Framtidens jurist, tech academy nordic
Norstedts Juridik sponsorar Tech Academy Nordic som erbjuder utbildningsprogram som syftar till att öka juriststudenters kunskap om legal tech.

Jämställdhet inom juristbranschen – en viktig fråga för de yngre

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
I rapporten Framtidens jurist 2020, har fokus i år legat på jämställdhet´inom juristbranschen. Agnes Hammarstrand, delägare på advokatbyrån Delphi och Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, intervjuvas om ökad jämställdhet och kravet på större diversitet i ledande positioner.
Den ljusnande framtid är juristbranschens

Den ljusnande framtid är juristbranschens

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
I årets rapport Framtidens jurist 2020 framgår att jurister har fått fler valmöjligheter och ett friare liv. I denna artikel skriver Zarina Virsholm, Sharp Recruitment & Consultants, om kommande trender och utveckling inom juristbranschen.
Framtidens juristutbildning – nytt mindset för en bransch i förändring

Framtidens juristutbildning – nytt mindset för en bransch i förändring

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Enligt Framtidens jurist 2020 upplever 93% av respondenterna att behovet av teknisk kompetens kommer att öka. Linn Alfredsson, initiativtagare till Tech Academy Nordic och Associate på Hannes Snellman, reflekterar i denna artikel över resultatet i årets branschrapport.
Design och användarfokus – pusselbitarna som saknas

Design och användarfokus – pusselbitarna som saknas

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Enligt branschrapporten Framtidens Jurist 2020 är juristbranschen överens om att kreativitet kommer att bli allt viktigare i yrket. Läs Andrea Lindblom, administrativ chef på Helsingborgs tingsrätt, artikel om Legal Design och varför det gör oss till bättre problemlösare.
Ett new normal även för juristbranschen

Ett new normal även för juristbranschen

26 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Legal tech har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för dagens jurister visar undersökningen Framtidens jurist 2020. Fredrik Svärd, jurist och grundare av Legaltech.se reflekterar i denna artikel över teknikens potential.
Juristens psykologi – ett hinder för branchtransformation?

Juristens psykologi – ett hinder för branchtransformation?

25 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Undersökningen Framtidens Jurist 2020 bekräftar att även juristbranschen är under transformation. Men är dagens jurister redo för de krav som framtiden ställer på dem? Chefsjurist Victoria Swedjemark reflekterar i denna artikel över resultatet i årets branschrapport.

Ny branschrapport från Norstedts Juridik, Framtidens jurist 2020

25 augusti 2020
| Pressmeddelande, Framtidens jurist
Idag, 25 augusti 2020, släpper vi branschrapporten Framtidens jurist 2020. Rapporten är framtagen tillsammans med analysföretaget Augur som under 2020 samlat in kvalitativa och kvantitativa data från totalt 3548 svenska och danska heltidsjurister och advokater. Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist