Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Framtidens jurist

Medarbetarflykt bland Sveriges jurister och advokater

16 september 2022
| Framtidens jurist
Hög personalomsättning medför stora kostnader. Att behålla medarbetare är därför en angelägen fråga för alla arbetsgivare men särskilt viktig i kunskapsintensiva organisationer, som jurist– advokatbyråer.

Framtidens jurist 2022: medarbetarflykt bland jurister och advokater

8 september 2022
| Framtidens jurist
Norstedts Juridik branschrapport, Framtidens jurist 2022, innehåller data från över 3 000 heltidsarbetande jurister i Sverige, Norge och Danmark.

Balans mellan arbete och privatliv: i fokus på juridiska arbetsplatser

7 september 2022
| Framtidens jurist, Hybridarbete
Artikel Framtidens Jurist rapport 2022 av Jens Näsström, arbetspsykolog, oberoende forskare och föreläsare.

Vilken roll bör jurister spela i den gröna omställningen?

7 september 2022
| Framtidens jurist, Klimat, Hållbarhet
Artikel Framtidens Jurist rapport 2022 av Marc Malmbak Stounberg, Advokat, SIRIUS advokater

Grundprincipen är regelefterlevnad. Allt annat är etik. Var står du?

7 september 2022
| Legal Tech, Framtidens jurist, AI
Artikel Framtidens Jurist rapport 2022 av Anna Felländer, grundare av anch.AI.

”Det tar tid och kräver resurser som inte är debiterbara” – historien om hur ett legal tech-bolag föddes

24 september 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Advokatsamfundets regler för ägandeskap försvårar teknikutveckling. Som ett resultat av detta föddes i mars 2020 det fristående legal tech-bolaget Maigon.

”Risk att svenska advokatbyråer hamnar på efterkälken i konkurrensen”

24 september 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Advokatsamfundets regler försvårar byråers möjlighet att jobba med teknisk utveckling. Svenska advokatbyråer riskerar att tappa konkurrenskraft.
Jens Näsström, arbetspsykolog och oberoende forskare

Pandemins paradoxala effekter på den mentala hälsan

20 september 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Pandemins effekter på arbetslivet paradoxala snarare än entydiga. 39% av juristerna i branschrapporten Framtidens jurist 2021 rapporterar negativa effekter.

Distansarbete påverkar juristers professionella utveckling negativt

30 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Användningen av nya digitala arbetsverktyg har fått en rivstart under pandemin. Enligt branschrapporten Framtidens jurist 2021 anser 82 % av de skandinaviska juristerna att användningen av ny teknik och digitala verktyg i arbetet är en positiv effekt av pandemin. Men trots den digitala gnistan tyder undersökningsresultaten i rapporten på att det finns behov som inte tillgodosetts. 55 % av juristerna svarar att kunskapsdelning påverkats negativt och 49 % anser att distansarbetet under pandemin påverkat deras möjlighet till fortbildning negativt. Distansarbetet har gett digitaliseringen en stor knuff framåt men också utlöst ett behov av att hitta nya sätt och vägar för fortbildning och kunskapsdelning.
Övrigt

Röster från branschen; så här har pandemin och distansarbete påverkat Sveriges jurister

30 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Vilka implikationer har distansarbete, färre sociala kontakter och mer digitala arbetssätt haft på Sveriges jurister? Artikel belyser fritext-svaren från undersökningen Framtidens jurist 2021.
Framtidens jurist 2021 tech washing

Tech har inget egenvärde – det enda som räknas är output

27 augusti 2021
| Legal Tech, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av John Engholm, Jurist, entreprenör och investerare.
Framtidens jurist 2021, pandemins effekter

Pandemins påverkan på affärslivet och konsekvenserna för juristbranschen

27 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av Kim Haggren, vice verkställande direktör och advokat, Dansk Industri
Framtidens jurist 2021 hälsa och välbefinnande

Framtidens jurister och spöken från det förgångna: Motgångar utvecklar?

27 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av Kristian Cedervall Lauta, Prodekan för utbildning, Juridiska fakulteten, Köpenhamns universitet.
Framtidens jurist 2021, framtidens kompetenser

Den inte alltid så kreativa juristen

27 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Artikel Framtidens Jurist rapport 2021 av Susanne Tillqvist, grundare Still Consulting.

Norstedts Juridik sponsrar Tech Academy Nordic

25 september 2020
| Legal Tech, Framtidens jurist, tech academy nordic
Norstedts Juridik sponsorar Tech Academy Nordic som erbjuder utbildningsprogram som syftar till att öka juriststudenters kunskap om legal tech.

Jämställdhet inom juristbranschen – en viktig fråga för de yngre

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
I rapporten Framtidens jurist 2020, har fokus i år legat på jämställdhet´inom juristbranschen. Agnes Hammarstrand, delägare på advokatbyrån Delphi och Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, intervjuvas om ökad jämställdhet och kravet på större diversitet i ledande positioner.