Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Framtidens jurist (2)

Framtidens juristutbildning – nytt mindset för en bransch i förändring

Framtidens juristutbildning – nytt mindset för en bransch i förändring

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Enligt Framtidens jurist 2020 upplever 93% av respondenterna att behovet av teknisk kompetens kommer att öka. Linn Alfredsson, initiativtagare till Tech Academy Nordic och Associate på Hannes Snellman, reflekterar i denna artikel över resultatet i årets branschrapport.
Design och användarfokus – pusselbitarna som saknas

Design och användarfokus – pusselbitarna som saknas

31 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Enligt branschrapporten Framtidens Jurist 2020 är juristbranschen överens om att kreativitet kommer att bli allt viktigare i yrket. Läs Andrea Lindblom, administrativ chef på Helsingborgs tingsrätt, artikel om Legal Design och varför det gör oss till bättre problemlösare.
Ett new normal även för juristbranschen

Ett new normal även för juristbranschen

26 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Legal tech har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för dagens jurister visar undersökningen Framtidens jurist 2020. Fredrik Svärd, jurist och grundare av Legaltech.se reflekterar i denna artikel över teknikens potential.
Juristens psykologi – ett hinder för branchtransformation?

Juristens psykologi – ett hinder för branchtransformation?

25 augusti 2020
| Artikel, Framtidens jurist
Undersökningen Framtidens Jurist 2020 bekräftar att även juristbranschen är under transformation. Men är dagens jurister redo för de krav som framtiden ställer på dem? Chefsjurist Victoria Swedjemark reflekterar i denna artikel över resultatet i årets branschrapport.

Ny branschrapport från Norstedts Juridik, Framtidens jurist 2020

25 augusti 2020
| Pressmeddelande, Framtidens jurist
Idag, 25 augusti 2020, släpper vi branschrapporten Framtidens jurist 2020. Rapporten är framtagen tillsammans med analysföretaget Augur som under 2020 samlat in kvalitativa och kvantitativa data från totalt 3548 svenska och danska heltidsjurister och advokater. Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

Kvalificerade arbetsuppgifter viktigt i konkurrensen om framtidens jurister

17 april 2020
| Framtidens jurist
När Norstedts Juridik i rapporten Framtidens Jurist frågade jurister vad som var viktigast i arbetslivet kom balans mellan arbete och privatliv överst. Men inte långt efter kom möjligheten till intressanta arbetsuppgifter. Trenden går mot att juristyrket blir allt mer kvalificerat, men det är inte säkert att det bara är av godo.

Framtidens teknik är snart här – hänger juristutbildningen med i utvecklingen?

5 februari 2020
| Framtidens jurist
Har juristutbildningen misslyckats med att följa med i den digitala utvecklingen? Hela 60 procent av yngre jurister och advokater anser att universitetens juristutbildning inte förbereder studenterna tillräckligt för den nya teknologiska verkligheten. Det visar Norstedts Juridiks undersökning Framtidens jurist.
Bild-artikel2-Framtidens-jurist-1200x630

Värderingsskifte bland jurister – utmaning för arbetsgivare

13 november 2019
| Framtidens jurist, Branschrapport
Att kunna erbjuda en balans mellan arbete och fritid blir allt viktigare för de som i framtiden vill rekrytera de bästa juristerna, enligt rapporten Framtidens jurist från Norstedts Juridik. Framtidens jurister är lika högpresterande som förr men vill vara det även utanför arbetet - och ser ingen anledning att göra avkall på det.
Bild-artikel1-Framtidens-jurist-1200x630

En juristbransch i omvandling – undersökningen Framtidens jurist visar hur

5 november 2019
| Framtidens jurist, Branschrapport
Jurister och advokater ser hur yrkesrollen är på väg att förändras – det visar svaren från den stora enkätundersökningen Framtidens jurist.