Värderingsskifte bland jurister – utmaning för arbetsgivare

Av: Ulf Widlund Ämne: Framtidens jurist, Branschrapport 2019-11-13

Att kunna erbjuda en balans mellan arbete och fritid blir allt viktigare för de som i framtiden vill rekrytera de bästa juristerna, enligt rapporten Framtidens jurist från Norstedts Juridik. Framtidens jurister är lika högpresterande som förr men vill vara det även utanför arbetet - och ser ingen anledning att göra avkall på det.

Det är tidningen Affärsvärlden som i artikeln Livsbalans viktigare än lön uppmärksammat rapporten Framtidens Jurist som Norstedts Juridik har tagit fram, där över 3 500 jurister i Sverige och Danmark svarat på frågor om sin syn på yrket och juristbranschen. Av rapporten framgår det bland annat att den yngre generationen av jurister på ett helt annat sätt än tidigare värdesätter en god balans mellan arbete och fritid.

Bild framsida rapport Framtidens jurist v4

Byråer som upplevs ha tuffare arbetskultur får svårare att rekrytera jurister
I konkurrensen om de unga talangerna är detta något som bemanningsföretag med fokus på juristsektorn noterat, vilket är en förändring som branschen måste anpassa sig till. Byråer som upplevs ha en tuffare arbetskultur får allt svårare att rekrytera jurister, i varje fall på senior nivå säger exempelvis rekryteringskonsulten Helena Woodcock till Affärsvärlden. Frågan om arbetsbelastning ställs ofta på sin spets när det är dags att bilda familj.

 

 

Lönen är inte allt
Det finns dock lösningar, som att ge de anställda större flexibilitet genom möjligheten att jobba hemifrån eller att träna på kontorstid, något som advokatbyrån Mannheimer Swartling erbjuder de anställda. Arbetsintensiva perioder kan också varvas med perioder av återhämtning. Enligt HR-chefen Karin Mendel på Mannheimer Swartling går det emellertid inte att helt komma ifrån att arbetsbelastningen ibland kommer att vara hög. De krav som kunderna ställer gör att det inte går att begränsa arbetet på en advokatbyrå till vanliga kontorstider.

De yngre juristernas inställning till så kallad work/life-balance gör också att det blir allt svårare att konkurrera om talangerna enbart med lönen. Istället är det andra värden än några tusenlappar mer i lönekuvertet som kan locka den som redan har en bra lön, säger rekryteraren Zarina Virsholm. Fler och fler arbetsgivare har också blivit mer moderna och börjat med en mer normal arbetsbelastning.

”Det innebär att yngre jurister inte behöver granska dokument tills ögonen blöder utan snabbare kan ägna sig åt mer komplexa uppgifter”, Olov Sundström, CEO Norstedts Juridik

Ny teknik kan minska arbetsbördan
Det är inte endast rekryteringen  som är en stor utmaning – att därefter behålla nyrekryterade jurister är också svårt skriver Affärsvärlden. Det finns dock potential för byråerna att möta en del av den här utmaningen genom att effektivisera verksamheten med hjälp av modern teknik. Något som Olov Sundström, CEO på Norstedts Juridik lyfter fram. Repetitiva arbetsmoment kan automatiseras för att minska arbetsbördan utan att förlora lönsamheten. ”Det innebär att yngre jurister inte behöver granska dokument tills ögonen blöder utan snabbare kan ägna sig åt mer komplexa uppgifter”, enligt Olof Sundström

Många arbetsgivare arrangerar olika event för juriststudenter för att locka de bästa talangerna, vilket ger studenterna en möjlighet att känna företagen på pulsen.

”De flesta av oss unga har inga problem med att jobba hårt men då måste man också trivas. Särskilt eftersom det rör sig om ganska likartade arbetsuppgifter. Och det som framför allt skiljer byråerna åt är hur man blir behandlad på arbetsplatsen” säger studenten Julia Huldén avslutningsvis till Affärsvärlden.

Läs rapporten Framtidens jurist här