Kvalificerade arbetsuppgifter viktigt i konkurrensen om framtidens jurister

Av: Ulf Widlund Ämne: Framtidens jurist 2020-04-17

När Norstedts Juridik i rapporten Framtidens Jurist frågade jurister vad som var viktigast i arbetslivet kom balans mellan arbete och privatliv överst. Men inte långt efter kom möjligheten till intressanta arbetsuppgifter. Trenden går mot att juristyrket blir allt mer kvalificerat, men det är inte säkert att det bara är av godo.

En som känner igen sig i att det är intressanta arbetsuppgifter som lockar är Fanny Svensén. Hon är 29 år och arbetar sedan 2019 som fiskal på Svea hovrätt. Att många värdesätter arbetets innehåll när de funderar över sin framtid i yrket, och var de vill arbeta, är något som hon kan bekräfta.
fanny_svensen-1- Jag och mina kollegor pratar mycket om hur viktigt det är att ha kvalificerade arbetsuppgifter, att var självständig i yrket, berättar hon.
- Det är en jättestor del i det som upplevs som ett attraktivt jobb eller arbetsplats man vill söka sig till. På en direkt fråga om vad man värdesätter på en arbetsplats skulle jag säga kvalificerade arbetsuppgifter som ett första svar.

Tre år efter examen från juristlinjen på Stockholms universitet tillhör Fanny Svensén den kategori unga jurister som särskilt omnämns i rapporten Framtidens Jurist. Innan hon började på hovrätten har hon hunnit med att vara notarie på Stockholms tingsrätt och gjort två vändor på utrikesdepartementet. Det är suget efter kvalificerade arbetsuppgifter som gjort att hon valt att komma tillbaka till domstolsvärlden.
- Där man får göra väldigt kvalificerade saker ganska tidigt. Man får en otrolig självständighet i sitt beslutsfattande på domstol, till skillnad från hur det var på regeringskansliet. Även om det säkert beror på vad man har för position där.

Självständigt tänkande jurister är målsättningen

Att de kvalificerade arbetsuppgifterna kommer vara i fokus i framtiden är något som juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har tagit fasta på. I Stockholm har juristutbildningen förändrats under senare år. Istället för att nöta in paragrafer vill man sätta juridiken i en större kontext berättar Mia Carlsson, ansvarig för Jiken på juristprogrammet och den som välkomnar studenterna till utbildningen.
MiaCarlsson-1- Målsättningen är att studenterna vi utbildar ska bli självständigt tänkande jurister som har färdigheter att angripa olika typer av problem, förklarar hon.
- Vi vill bland annat förbereda studenterna på mer komplexa arbetsuppgifter.

Som jurist måste man vänja sig vid att ta sig an svårare och mer komplexa frågor. De enkla juridiska problemen kanske det inte behöver vara jurister som tar hand om, Mia Carlsson, kursansvarig Stockholms Universitet.

På det sättet kan den utbildning som erbjuds i Stockholm passa de krav på färdigheter som Fanny Svensén och hennes generation av yngre jurister ger uttryck för.
- Som jurist måste man vänja sig vid att ta sig an svårare och mer komplexa frågor. De enkla juridiska problemen kanske det inte behöver vara jurister som tar hand om. Samtidigt ökar efterfrågan på jurister eftersom komplexiteten i samhället ökar, förklarar Mia Carlsson.

Kvalificerade vs enklare arbetsuppgifter

Att enklare arbetsuppgifter fasas ut behöver dock inte enbart vara av godo. Om alla arbetsuppgifter är högkvalificerade kan arbetssituationen blir så krävande att det inte finns någon tid för återhämtning. Något som Fanny Svensén höjer en varningsflagg för.
- På Svea hovrätt är det exempelvis inte lika mycket masshantering som det var på tingsrätten, det gör arbetet på hovrätten väldigt krävande, förklarar hon.
- Då kan man faktiskt vila i de lite lättare arbetsuppgifterna, därför är jag inte är säker på att man ska utradera de repetitiva inslagen helt och hållet.

Det pågår en snabb utveckling i juristbranschen där Norstedts Juridik, som en av många aktörer, utvecklar lösningar för att frigöra mer tid för framtidens jurister att ägna sig åt de mest kvalificerade arbetsuppgifterna.

Mickael Söderqvist arbetar med produktutveckling på Norstedts Juridik. Även om han brinner för att effektivisera juristens vardag, har han förståelse för Fanny Svenséns reservation.
Mickael_Söderqvist_fyrkant- Vi försöker skilja ut sådant som bara är tråkig masshantering, vilket är det vi vill befria juristerna från. Där finns det möjligheter att skapa lösningar genom automatisering och så kallad machine learning.
- Däremot förstår vi att det inte går att vara högpresterande 24 timmar om dygnet. Arbetsuppgifter som är enklare men ändå meningsfulla kan det absolut finnas ett värde att juristerna behåller, även om man i första hand efterfrågar kvalificerade arbetsuppgifter, avslutar Mickael Söderqvist.

Läs hela rapporten, Framtidens jurist.