Norstedts Juridik släpper branschrapporten Framtidens jurist

Av: Caroline Wiroth Ämne: Pressmeddelande 2019-10-16

Idag, 17 oktober 2019, släpper Norstedts Juridik, Sveriges marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster, branschrapporten Framtidens jurist. Rapporten är framtagen tillsammans med analysföretaget Augur som under 2019 samlat in kvalitativa och kvantitativa data från totalt 3578 svenska och danska jurister och advokater. Läs hela rapporten.

Rapport Framtidens jurist av Norstedts Juridik

 

Många branscher genomgår idag stora förändringar. Välkända affärsmodeller och invanda arbetsrutiner är under förändring till följd av ny teknik, globalisering och andra makrotrender. Den digitala revolutionen har på rekordtid förändrat vår kommunikation och därigenom vår kultur och vårt beteende.

Läs rapporten här

 

 

 

 

Branschrapporten Framtidens jurist – om krav, farhågor och förväntningar på yrket

Hur ser dagens jurister och advokater på denna nya verklighet, sin framtida roll och vilka krav ställer de på sig själva och sina framtida arbetsförhållanden? Detta är några av de grundläggande frågor som Norstedts Juridiks branschrapport, Framtidens jurist, har sökt svar på. Undersökningen har besvarats av 3578 svenska och danska jurister och advokater, vilket gör den till den största i sitt slag.

olov-2000x1571”Norstedts Juridik har följt Sveriges jurister och dess utmaningar på nära håll i över 150 år. Det är med nyfikenhet vi blickar in i framtiden tillsammans med tusentals jurister och advokater. Vi hoppas att rapporten kan ge inspiration och ett nytt perspektiv på en bransch i förändring”, säger Olov Sundström, CEO Norstedts Juridik

Anpassning nödvändigt för branschen

Rapporten Framtidens jurist visar att en dryg majoritet av respondenterna uppfattar branschen som konservativ samt att en rad faktorer gör det nödvändigt att anpassa sig till en ny verklighet. Den nya verkligheten definieras av två huvudtrender; generella trender såsom teknisk utveckling, globalisering och ökade krav på transparens och kommersiellt värde samt en förändrad attityd till arbetslivet hos de yngre generationerna.

”Det råder ingen tvekan om att arbetsgivare måste tillhandahålla bra work-life balance för att få de bästa och mest kvalificerade juristerna. För dagens yngre jurister är detta inte en förhandlingsfråga, de är ambitiösa och vill jobba hårt men har också ett tydligt fokus på att deras privatliv ska få ta plats”, säger Olov Sundström. 

Är dagens juristutbildning framtidssäkrad?

Universiteten kan inte längre producera färdiga juridiska kandidater med den kompetens som krävs i branschen. Samtidigt finns ett ökat behov av specialisering.” Respondent, Framtidens jurist 

Juristutbildningen verkar ha misslyckats med att följa med i den digitala utvecklingen. 60 procent av respondenterna i åldern 23–29 år anser att universitetens juristutbildning inte förbereder blivande jurister och advokater för den nya teknologiska verkligheten. Här märks en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna, då endast 31 procent av de övriga åldersgrupperna delar denna åsikt.

” Detta väcker många frågor och det kommer att bli intressant att följa hur juristbranschen och universiteten hanterar det. Vi är självklart beredda att diskutera hur vi kan hjälpa framtidens jurister bli redo att möta de ökade krav digitaliseringen medför”, avslutar Olov Sundström.

Läs hela rapporten här