Framtidens teknik är snart här – hänger juristutbildningen med i utvecklingen?

Av: Petter Svensson Ämne: Framtidens jurist
2020-02-05

Har juristutbildningen misslyckats med att följa med i den digitala utvecklingen? Hela 60 procent av yngre jurister och advokater anser att universitetens juristutbildning inte förbereder studenterna tillräckligt för den nya teknologiska verkligheten. Det visar Norstedts Juridiks undersökning Framtidens Jurist.

Undersökningen, som har besvarats av över 3 500 danska och svenska jurister och advokater, visar att många i juristbranschen tror att Artificiell intelligens (AI) och automatisering i stor utsträckning kommer att påverka framtidens bransch – vilket förhoppningsvis kan spara både tid och pengar. Men frågan är om dagens studenter rustas för framtidens tekniska utmaningar.

Sofia Lindqvist, som studerar på den sista terminen på juristlinjen vid Stockholms universitet, är en av dem som anser att juristutbildningen har halkat efter.

- De juristjobb som finns idag är i allt större utsträckning nätrelaterade på ett eller annat sätt och så kommer det se ut även fortsättningsvis. Den digitala utvecklingen har gått snabbt och studieplanen hänger inte riktigt med.

- Även jurister måste ha en grundläggande teknisk kompetens för att kunna tillämpa rätten. Rättsinformatik och GDPR kräver viss kunskap. Idag läser man mer rättshistoria än informatik, vilket är skevt när man tittar på vad arbetsmarknaden efterfrågar och hur framtiden ser ut, säger hon.

Kravbilden för framtidens jurister under förändring
Hon har världens bästa jobb tycker hon själv, Mia Carlsson, som är kursansvarig för Jiken på Stockholms universitet.MiaCarlsson

- Jag har studenterna både den första och den sista terminen, på introduktionskursen respektive specialkursen i skadeståndsrätt. Först är de väldigt glada och inspirerade över att de kommit in på utbildningen och sedan är de jättenöjda med att de nått slutet på densamma. Däremellan är de nog ganska stressade tror jag.

Juristutbildningen i Stockholm har genomgått en stor förändring på senare år.

- Förr var det mycket fokus på hardcore-juridik. Det handlade mycket om att nöta in paragrafer, men nu vill vi ha ett bredare och djupare perspektiv.

Mia Carlsson menar att kravbilden på framtida jurister håller på att ändras – men kanske inte i första hand på grund av att ny teknik erbjuder andra möjligheter.

- Efterfrågan på jurister blir högre eftersom komplexiteten i samhället ökar. Som jurist måste man vänja sig vid att ta sig an svårare frågor. De enklare operationerna är inte det som juriststudenter idag kommer att jobba med i framtiden.

Utbildningen ska skapa självständiga jurister
I synen på utbildningens anpassning till framtidens teknik framträder en generationsskillnad. Det är nämligen endast 31 procent av de tillfrågade i undersökningen Framtidens jurist som är över 29 år som delar uppfattningen att juristutbildningen inte förbereder studenterna tillräckligt väl för den tekniska utvecklingen.

Efterfrågan på jurister blir högre eftersom komplexiteten i samhället ökar. Som jurist måste man vänja sig vid att ta sig an svårare frågor,
Mia Carlsson, kursansvarig Stockholms universitet

Mia Carlsson menar att teknik självklart kan användas i större utsträckning, exempelvis i form av hjälpmedel i klassrummen – men betonar också att det finns andra branscher som behärskar detta bättre än jurister.

- Vi utbildar inte jurister tekniskt idag och frågan är om det är där behovet finns. Man ska ju nyttja tekniken till det den är bra på, men samtalet i klassrummet får inte försvinna. Utbildningen ska skapa självständiga jurister som kan hantera den snabba utvecklingen.

- Vi är inte tekniker i första hand, vi är jurister och ska hålla på med det vi är bra på. Inte vara B-varianter av vad andra är bra på. En annan sak är att rättsområden ändrar fokus och att dubbla kompetenser efterfrågas för vissa arbetsuppgifter.

Mia Carlsson framhåller också en annan aspekt av tekniska landvinningar.

- Etiska och moraliska frågor aktualiseras alltid i teknikens spår, juridiken är här ett verktyg för balansering.

Sophia Spala är advokat och delägare på Setterwalls advokatbyrå. Hon tror att det kommer falla sig naturligt för jurister att lära sig och behärska nya tekniska verktyg på samma sätt som man hanterar de tekniska möjligheter som finns idag. Hon har noterat en tendens - som i sig kanske inte är så förvånande - att dagens nybakade jurister har en högre teknisk kompetens än tidigare.

Sophia Spala Setterwalls Stockholm PP

-Flera yngre jurister i vår grupp, som jobbar mycket med tech-juridik, har läst specialkurser inom området och vår uppfattning är generellt att de har fått ganska god utbildning att bygga vidare på.

Läs hela undersökningen, Framtidens Jurist här.