Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Så här jobbar vi med AI

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens tjänster genom att kombinera nya framväxande teknologier med vårt kvalitetssäkrade redaktionella innehåll.

AI @ Norstedts Juridik

Vi anser att ett välmående samhälle bygger på ett robust rättssystem och demokratiska principer. Vår utveckling inom AI och andra framväxande teknologier fokuserar på att skapa effektiva och kvalitetssäkrade arbetsflöden för våra kunder, och därmed bidra till att skapa starkare rättvisa för fler människor. I vår AI-utveckling fokuserar vi på ett antal principer:

Trygghet och kvalitet

I över 200 år har Norstedts Juridik stöttat Sveriges jurister att fatta trygga beslut i krävande situationer. Våra tjänster har alltid utgjorts av högkvalitativt, bearbetat material, skräddarsytt för att hjälpa juristen i sin yrkesutövning. Så ska det fortsätta vara. Vi utvecklar våra nya tjänster med AI eller annan teknik tillsammans med våra kunder och med ett nära öga på den förväntade kvaliteten.

Mänsklig AI

Vi anser att styrkan med AI förstärks av mänsklig kunskap. Det innebär kontinuerlig övervakning och justering utav vårt team av juridiska och tekniska experter, vilket säkerställer att resultatet från AI-modellen är i linje med professionella rättsliga standarder och våra kunders behov.

 

Tillförlitlighet genom transparens

Våra kunder behöver förstå källorna och modellerna bakom våra lösningar för att kunna lita på resultaten. Därför vill vi vara öppna med vår AI:s funktionalitet vilket inkluderar insikter i algoritmer, datakällor och beslutsprocesser.

Etisk AI

I en domän där opartiskhet är avgörande arbetar vi aktivt med att identifiera och minska eventuella partiskheter i våra AI-algoritmer. Vårt mål är att erbjuda AI-lösningar som upprätthåller de högsta etiska standarderna och objektivitet.

Integritet och säkerhet

Vi måste säkerställa konfidentialitet och en strikt modell för dataskydd. Detta gäller inte bara för oss, utan naturligtvis även för eventuella partners som vi väljer att samarbeta med i den fortsatta utvecklingen.

 

Nu blir JUNO smartare

I höst lanserar vi JUNO AI, där du kan interagera med JUNO på ett helt nytt sätt – likt ett samtal med en kollega.
joachim8544_Envision_an_advanced_contemporary_office_setting_wh_fda8bc0c-13eb-4711-9cac-7e4002c76ccf-1

AI och juridik = SANT

Nya teknologier inom AI och språkmodeller lämpar sig väldigt väl i juridikens värld.

Textbaserad information

Juridiken är textbaserad, vilket gör den lämplig för bearbetning och analys av AI-algoritmer som är skickliga på att hantera text som data.

Tydligt ramverk

Juridiken har ett tydligt ramverk och strukturerade regler, vilket gör det möjligt för AI att tillämpa logik och resonemang för att tolka och applicera lagar och föreskrifter.

Krävande research

Den juridiska metoden kräver omfattande research och analys. Här kan AI bidra genom att snabbt och effektivt analysera stora mängder rättslig information och ge relevanta insikter och rekommendationer

Kundfokuserad AI-utveckling

Tillsammans med våra andra systerbolag inom Karnov Group utforskar vi för närvarande flera olika koncept inom olika juridiska processer och användningen av AI. All utveckling sker i nära samarbete med kund.

  • Juridisk research
  • Avtalsutformning och förhandling
  • Analys av dokument
  • Juridiska strategier och förutsägelser
  • Övervakning och regelefterlevnad
  • Intern effektivitet och innehållsproduktion

Nu bygger vi grunden för framtidens AI-assistenter

I projekt KAILA (Karnov AI Legal Assistants) vill vi utveckla tillförlitliga juridiska assistenter för JUNO och andra tjänster med hjälp av generativ AI och andra nya teknologier, tränade på svensk lagstiftning och unikt innehåll från Norstedts Juridik.

Tillsammans med användarna

Vi bygger denna lösning tillsammans med våra kunder för att säkerställa att assistenten kan utföra de aktiviteter våra kunder prioriterar på bästa sätt.

Utforskande approach

Under projektets gång utforskar vi hypoteser och kända problem i våra kunders vardag, men hoppas också på att hitta helt nya användningsområden för assistenten.

Iterativ utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med att finslipa våra algoritmer för att säkerställa absolut högsta kvalitet och trygghet i de resultat som assitenten skapar.

Juridikens Värld pratar om AI

AI + Juridik = SANT. Möjligheter, affärsnytta och varför AI och juridik är en så bra matchning.

AI öppnar dörrar till nya möjligheter och utveckling och vi ser en dramatisk ökning av användningen av avancerade tekniker som maskininlärning, naturlig språkbearbetning (NLP) och datadriven analys inom juridiken. I detta avsnitt samtalar vi med Selcuk Unlu från Norstedts Juridik samt Anders Bjurström och Kristoffer Röshammar från AI bolaget Tenfifty.

Vi pratar gärna mer om AI

Är du en av våra kunder, en partner eller i största allmänhet intresserad av hur Norstedts Juridik arbetar med AI, så får du mer än gärna höra av dig. Vi berättar gärna mer om det arbete vi håller på med och varför AI och juridik är en så bra match.

Selcuk Unlu

Selcuk Unlu är Business Development Manager för Karnov Region North. Han pratar gärna om utmaningar och möjligheter, samarbeten, projekt och vart utvecklingen är på väg.

Caroline Wiroth

Vill du att vi är med på ett event, eller kommer över till er och pratar AI och framtid? Kontakta gärna Caroline som är PR & Communication Manager för att se vad som passar bäst.

Läsvärda artiklar