Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Informations- och cybersäkerhet i Sverige. SOU 2015:23. Strategi och åtgärder för säker information i staten.

  Justitiedepartementet

  Betänkande från NISU 2014. Förslag: inrätta ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för samtliga statliga myndigheter.

 • Adressförteckning 2015 Sveriges domstolar

  Domstolsverket

  Domstolsväsendet, rättshjälpsorganisationen, avgifter vid tingsrätt m.m.. Var håller domstolen till?

 • Mer trygghet och bättre försäkring. SOU 2015:21. (2 volymer)

  Socialdepartementet

  Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en rad förändringar i sjukförsäkringen inklusive stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara.

 • Operationerna Alfred och Selma. Brå rapport 2014:13

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014. Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. Då inleddes Operationerna Alfred och Selma.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Med- och egenfinansiering av vården

  Socialdepartementet

  Etiska aspekter.

 • Överprövning av upphandlingsmål m.m. SOU 2015:12

  Finansdepartementet

  Betänkande från Överprövningsutredningen.

 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter.

  Socialdepartementet

  . Robotar - både som duschhjälp och sällskapsdjur. Men utgångspunkten är: tydligt samtycke och utvärdering av robotinsatsen, menar Smer.

 • Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7.

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen. Utreder vilka möjliga krav - utöver redan befintliga - som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.

 • Olaga förföljelse

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Tillämpning av den nya straffbestämmelsen. Rapporten följer upp de nya straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken, som infördes den 1 oktober 2011. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde.

 • Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.)

  Finansdepartementet

  Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument.

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014

  Brottsoffermyndigheten

  . Redovisar Brottsoffermyndighetens rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en ny, helt omarbetad jubileumsutgåva.

 • Författningshandbok 2015

  Liber

  För personal inom hälso- och sjukvård. Nytt i årets utgåva är bland annat Patientlag samt Socialstyrelsens föreskrifter om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90