Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Myndigheternas skrivregler

  Språkrådet

  Åttonde upplagan. Efterfrågad, uppdaterad utgåva!

 • Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser. SOU 2014:28

  Arbetsmarknadsdepartementet

  Betänkande från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Rapporten presenterar aktuell forskning om hur privatliv och arbete, eller annorlunda uttryckt, obetalt och betalt arbete, påverkar varandra. Men den bidrar också med ny kunskap om arbetsfördelningen mellan kvinnor och män och de konsekvenser som denna får för deras möjligheter på arbetsmarknaden.

 • Hatbrott 2013

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. I Hatbrott 2013 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthetför hatbrott.

 • Samhällsguiden 2014

  Fritzes

  Tjugosjätte omarbetade upplagan. Boken om allt.
  Eller i alla fall nästan allt. Samhällsguiden är en unik handbok i konsten att leva i vårt land. I boken finns lättläst och kortfattad information om det offentliga Sverige. Samhällets regelverk, utbud, rådgivning och service, från vaggan till graven.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90