Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.)

  Finansdepartementet

  Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument.

 • Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7.

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen. Utreder vilka möjliga krav - utöver redan befintliga - som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.

 • ADR-S 2015

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) 2015 inklusive ändringar och tillägg.

 • Olaga förföljelse

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Tillämpning av den nya straffbestämmelsen. Rapporten följer upp de nya straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken, som infördes den 1 oktober 2011. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde.

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014

  Brottsoffermyndigheten

  . Redovisar Brottsoffermyndighetens rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en ny, helt omarbetad jubileumsutgåva.

 • Författningshandbok 2015

  Liber

  För personal inom hälso- och sjukvård. Nytt i årets utgåva är bland annat Patientlag samt Socialstyrelsens föreskrifter om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

 • Svensk författningssamling - SFS

  Statsrådsberedningen

  Prenumeration 2015. Tryckt författning gäller! Beställ din prenumeration på SFS idag!

 • Myndigheternas skrivregler

  Språkrådet

  Åttonde upplagan. Efterfrågad, uppdaterad utgåva!

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90