Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Rapport från Bergwallkommissionen. SOU 2015:52

  Justitiedepartementet

  Betänkande från Bergwallkommissionen.

 • Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna. SOU 2015:68

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Tjänstepensionsbeskattningsutredningen. Ser över beskattningen av livförsäkringsföretagen.

 • En kommunallag för framtiden. SOU 2015:24. Del A + B (2 volymer).

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Utredningen om en kommunallag för framtiden. Utgångspunkter för uppdraget med denna utredning har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

 • Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. SOU 2015:51.

  Näringsdepartementet

  Delbetänkande från Dricksvattenutredningen.

 • #Välkommen till verkligheten

  Barnombudsmannen

  Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. BO:s årsrapport 2015. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012–2014.

 • Hot och våld,

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brå rapport 2015:12. Hot, våld och trakasserier kan påverka utsatta yrkesgrupper såsom politiker, journalister och myndighetsanställdas, yrkesutövning och minska yrkenas attraktivitet. I förlängningen kan det bli ett hot mot demokrati och öppenhet.

 • Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.)

  Finansdepartementet

  Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument.

 • Mer trygghet och bättre försäkring. SOU 2015:21. (2 volymer)

  Socialdepartementet

  Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en rad förändringar i sjukförsäkringen inklusive stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90