Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Hot och våld,

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brå rapport 2015:12. Hot, våld och trakasserier kan påverka utsatta yrkesgrupper såsom politiker, journalister och myndighetsanställdas, yrkesutövning och minska yrkenas attraktivitet. I förlängningen kan det bli ett hot mot demokrati och öppenhet.

 • Ny patentlag. SOU 2015:41

  Justitiedepartementet

  Slutbetänkande från Patentlagsutredningen. Gör patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig!

 • En kommunallag för framtiden. SOU 2015:24. Del A + B (2 volymer).

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Utredningen om en kommunallag för framtiden. Utgångspunkter för uppdraget med denna utredning har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

 • #Välkommen till verkligheten

  Barnombudsmannen

  Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. BO:s årsrapport 2015. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012–2014.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90