Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande. SOU 2014:19.

  Utbildningsdepartementet

  Betänkande från Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. En ny horisontell lag och förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer.

 • Den mörka och okända historien. Ds 2014:8.

  Arbetsmarknadsdepartementet

  Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer i Sverige under 1900-talet. Syftet med vitboken är bland annat att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoriteten situation i dag.

 • Googlemodellen

  Vinnova

  Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld. Hur gör Google för att bibehålla sin innovationsförmåga?

 • Regeringskansliets telefonkatalog 2014

  Regeringskansliet

  . Vem gör vad på Regeringskansliet?

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Författningar om mervärdesskatt 2014. Paket del 1 och 2

  Skatteverket

  . Den aktuella mervärdesskattelagstiftningen - giltig från 1 januari 2014!

 • Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

  Socialstyrelsen

  Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Handboken vänder sig till LSS-handläggare och utförare som ger insatser till barn och unga. Boken beskriver vad som är bra att tänka på runt stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar. Syftet är bland annat att underlätta tillämpningen av SOSFS 2012:6 om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS.

 • Gröna boken. Ds 2014:1. Riktlinjer för författningsskrivning.

  Statsrådsberedningen

  . Gröna boken riktar sig i första hand till dem i Regeringskansliet som sysslar med författningsskrivning. Den kan dock vara av intresse även för dem vid förvaltningsmyndigheterna som har sådana arbetsuppgifter.

 • Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan. SOU 2014:5

  Utbildningsdepartementet

  Betänkande från Utredningen om skolans kommunalisering. Kommunaliseringen av skolan blev ett misslyckande skriver regeringens särskilde utredare Leif Lewin i sitt betänkande.

 • Svensk författningssamling - SFS

  Statsrådsberedningen

  Prenumeration 2014.

 • Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014

  Socialstyrelsen

  - Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Innehåller Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Den innehåller också en sammanfattning av resultaten.

 • Korruption i Myndighetssverige. Brå rapport 2014:4

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Otillåten påverkan mot insider. Rapporten beskriver hur insidern (dvs myndighetspersonen) börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) och hur det kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndigheter bättre ska kunna skydda sig mot insider. Undersökningen är genomförd i samarbete med ett stort antal myndigheter.

 • Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer. SOU 2014:12

  Utbildningsdepartementet

  Slutbetänkande från Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. Det är långt ifrån enkelt att förändra skolan genom strukturella reformer och det tar tid innan mätbara effekter uppstår. Dessutom är de effekter som man kan förvänta sig ofta inte så stora som man kanske önskat.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90