Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Myndigheternas skrivregler

  Språkrådet

  Åttonde upplagan. Efterfrågad, uppdaterad utgåva!

 • Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. SOU 2014:70

  Finansdepartementet

  Delbetänkande från Utredningen om informationskrav på värdepappersmarknaden. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet.

 • Miljöpolitikens spelplan

  Miljödepartementet

  Rapport från Miljöforskningsberedningen. Här analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna för att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.

 • Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser. SOU 2014:28

  Arbetsmarknadsdepartementet

  Betänkande från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Rapporten presenterar aktuell forskning om hur privatliv och arbete, eller annorlunda uttryckt, obetalt och betalt arbete, påverkar varandra. Men den bidrar också med ny kunskap om arbetsfördelningen mellan kvinnor och män och de konsekvenser som denna får för deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90