Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Hästen, hunden och den mänskliga hälsan – vård, behandling och terapi

  Ersta Sköndal högskola

  . Vilken är djurens roll i modern vård, terapi och behandling? Kan de bidra med något som mänskliga vårdare eller terapeuter inte kan?

 • Myndigheternas skrivregler

  Språkrådet

  Åttonde upplagan. Efterfrågad, uppdaterad utgåva!

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014

  Brottsoffermyndigheten

  . Redovisar Brottsoffermyndighetens rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en ny, helt omarbetad jubileumsutgåva.

 • Miljöpolitikens spelplan

  Miljödepartementet

  Rapport från Miljöforskningsberedningen. Här analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna för att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. SOU 2014:70

  Finansdepartementet

  Delbetänkande från Utredningen om informationskrav på värdepappersmarknaden. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet.

 • Försvarspolitiskt samarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet

  Försvarsdepartementet

  Rapport. Bör Sverige överväga Nato-medlemskap?

 • Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser. SOU 2014:28

  Arbetsmarknadsdepartementet

  Betänkande från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Rapporten presenterar aktuell forskning om hur privatliv och arbete, eller annorlunda uttryckt, obetalt och betalt arbete, påverkar varandra. Men den bidrar också med ny kunskap om arbetsfördelningen mellan kvinnor och män och de konsekvenser som denna får för deras möjligheter på arbetsmarknaden.

 • Samhällsguiden 2014

  Fritzes

  Tjugosjätte omarbetade upplagan. Boken om allt.
  Eller i alla fall nästan allt. Samhällsguiden är en unik handbok i konsten att leva i vårt land. I boken finns lättläst och kortfattad information om det offentliga Sverige. Samhällets regelverk, utbud, rådgivning och service, från vaggan till graven.

 • En ny reglering för tjänstepensionsföretag. SOU 2014:57. Del 1 och 2.

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Tjänsteföretagsutredningen. Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Hatbrott 2013

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. I Hatbrott 2013 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthetför hatbrott.

 • Svensk författningssamling - SFS

  Statsrådsberedningen

  Prenumeration 2015. Tryckt författning gäller! Beställ din prenumeration på SFS idag!

 • I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler. SOU 2014:35.

  Miljödepartementet

  Slutbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen. Innehåller bl.a. en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning samt förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90