Trafikförfattningar 2019/20

Varje år utkommer en uppdaterad utgåva av den heltäckande och allomfattande boken Trafikförfattningar.

Boken vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom trafikområdet och/eller beslutsfattare inom kommun och myndighet där trafiksäkerhet är ett viktigt inslag i verksamheten.

Läs mer om årets upplaga av Trafikförfattningar 2019/20 >>

Trafikförfattningar-bil

Testa din kunskap!

Vad kan du om vägtrafiklagstiftningen?  Besvara fyra snabba frågor och du får snart veta. Ett eller flera alternativ kan vara rätt.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

Vad är gränsen för rattfylleri respektive grovt rattfylleri? (alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter färden, uttryckt i promille)

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

Vilka typer av motordrivna fordon ska som huvudregel vara registrerade i vägtrafikregistret för att få användas?

Välj ett eller flera alternativ
‹ Tillbaka
Fråga 3 av 4

Under vilka förutsättningar får ett parkerat fordon flyttas av stat eller kommun?

Välj ett eller flera alternativ
‹ Tillbaka
Fråga 4 av 4

Om ett fordon har meddelats körförbud vid en kontrollbesiktning får fordonet ändå användas:

Välj ett eller flera alternativ
‹ Tillbaka

Ditt resultat

/4 rätt
Aj då!

Det verkar som om du behöver uppdatera dina kunskaper. Med senaste utgåvan av Trafikförfattningar 2019/20 får du snabbt och enkelt tillgång till den kunskap du behöver.

Läs mer om årets upplaga ›

Nästan där!

Det märks att du är påläst men att en uppdatering är på sin plats. Med senaste utgåvan av Trafikförfattningar 2019/20 får du snabbt och enkelt tillgång till den kunskap du behöver.

Läs mer om årets upplaga ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här. Fortsätt hålla dig uppdaterad med senaste utgåvan av Trafikförfattningar 2019/20 eller fördjupa dina kunskaper med boken Trafikkommentarer.

Läs mer om årets upplaga ›

Se våra övriga trafiktitlar ›

Visa rätta svar
1: Vad är gränsen för rattfylleri respektive grovt rattfylleri? (alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter färden, uttryckt i promille)
0,2 resp. 0,8
0,2 resp. 1,0
0,1 resp. 1,0
1,0 resp. 2,0
2: Vilka typer av motordrivna fordon ska som huvudregel vara registrerade i vägtrafikregistret för att få användas?
Mopeder klass 1
Mopeder klass 2
Snöskotrar
Motorredskap som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 30 km/h
3: Under vilka förutsättningar får ett parkerat fordon flyttas av stat eller kommun?
Fordonet är ett fordonsvrak
Fordonet är felparkerat och har stått på samma plats i minst två dygn
Fordonet är felparkerat och fordonets ägare har sedan tidigare obetalda skulder avseende felparkeringsavgifter på minst 5000 kr
Fordonet är felparkerat och står 9 meter före ett övergångsställe
4: Om ett fordon har meddelats körförbud vid en kontrollbesiktning får fordonet ändå användas:
Kortast lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning
Kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation
Vid provkörning i samband med reparation av fordonet
I trängande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten