Lagbokskollen

Har du koll på strafftidslagen, spellagen och djurskyddslagen?
I Januari släpps 2019 års upplaga av Sveriges Rikes Lag innehållande nya och uppdaterade lagar. Men redan nu kan du testa dina kunskaper! Du kan även utmana dina kollegor om vem som hamnar högst upp på prispallen. Lycka till!

Köp lagboken

Vill du ta lagen i egna händer?

Sveriges Rikes Lag antogs av riksdagen för första gången redan 1734 och har växt till en riktig klassiker inom det svenska rättssystemet sedan den publicerades i sin nuvarande form 1861. Förboka ditt exemplar redan nu för att vara en av de första som tar lagen i egna händer 2019.

 Ta lagen i egna händer. Eller stopppa den i fickan >>

Lagbokskollen

Fråga 1/8

LAGEN OM OLAGA INTEGRITETSTRÅNG

I Brottsbalken har ett nytt gradindelat brott införts, olaga integritetsintrång. Härmed straffbeläggs spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter. Vilket av följande påståenden är korrekt?

Lagbokskollen

Fråga 2/8

SAMTYCKESLAGEN

Den första juli 2018 ändrades bestämmelserna om våldtäkt i Brottsbalkens 6 kap. (samtyckeslagen). Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Lagbokskollen

Fråga 3/8

LAGEN OM GENETISK INTEGRITET

En lagändring har skett i lagen (2006:351) om genetisk integritet. Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Lagbokskollen

Fråga 4/8

LAGEN OM EUROPEISK UTREDNINGSORDER

Genom den nya lagstiftningen (2017:1000) kan alla medlemsstater i EU enklare inhämta bevisning från de andra medlemsländerna när det behövs för att utreda brott i sin egen stat. Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Lagbokskollen

Fråga 5/8

SPELLAGEN

Från och med den 1 januari 2019 ersätts lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) av spellagen (2018:1138). De nya reglerna bygger på ett licenssystem. Genom den nya lagen tvingas spelare att sätta sina egna insättningsgränser. Syftet är att minska risken för spelberoende och skuldsättning. Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Lagbokskollen

Fråga 6/8

DJURSKYDDSLAGEN

Den nya djurskyddslagen (2018:1192) ska säkerställa ett bättre djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Lagbokskollen

Fråga 7/8

KAMERABEVAKNINGSLAGEN

Den nya kamerabevakningslagen (2018:1200) förbättrar möjligheterna att använda kamerabevakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Lagbokskollen

Fråga 8/8

STRAFFTIDSLAGEN

Den nya strafftidslagen (2018:1251) svarar bättre mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande. Vilket av följande påståenden är korrekt?

‹ Tillbaka

Resultat

Du fick ${ correctAnswers() }/8

Hoppsan!

Misströsta inte! Med 2019 års lagbok i händerna kommer du snart ha full koll. Vill du utmana dina kollegor? Dela quizet nedan.

Med lite mer träning så...

Du är en god bit påväg! Med 2019 års lagbok i händerna kommer du få full pott på nästa quiz. Vill du utmana dina kollegor? Dela quizet nedan.

Bra jobbat!

Nästan alla rätt! Med 2019 års lagbok i händerna leder du snart ligan.  Vill du utmana dina kollegor? Dela quizet nedan.

Hurra!

Alla rätt! Med 2019 års lagobok i händerna säkrar du en fortsatt plats på toppen. Vill du utmana dina kollegor? Dela quizet nedan.

Gör lagbokskollen igen
Förbeställ lagboken
Visa alla resultat
1: LAGEN OM OLAGA INTEGRITETSTRÅNG
I Brottsbalken har ett nytt gradindelat brott införts, olaga integritetsintrång. Härmed straffbeläggs spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Handlingen straffbeläggs om den var ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.
Du svarade: Handlingen straffbeläggs endast om spridningen medfört allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.
Du svarade: Handlingen straffbeläggs oavsett om uppsåtet var att orsaka allvarlig skada eller ej hos den som bilden eller uppgiften rör.
2: SAMTYCKESLAGEN
Den första juli 2018 ändrades bestämmelserna om våldtäkt i Brottsbalkens 6 kap. (samtyckeslagen). Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Då samtycke är svårt att bevisa krävs det att gärningsmannen har använt sig av våld, hot eller tvång, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att denne ska kunna dömas för våldtäkt.
Du svarade: Enligt samtyckeslagen är samlag med en person som inte deltar frivilligt våldtäkt.
Du svarade: För att säkerställa samtycke krävs det en dokumenterad överenskommelse där parterna intygar att de vill delta i en sexuell handling.
3: LAGEN OM GENETISK INTEGRITET
En lagändring har skett i lagen (2006:351) om genetisk integritet. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en av de blivande föräldrarna vid en assisterad befruktning.
Du svarade: Det blivande barnet behöver inte ha en genetisk koppling till någon av de blivande föräldrarna vid en assisterad befruktning.
Du svarade: Det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till båda av de blivande föräldrarna vid en assisterad befruktning.
4: LAGEN OM EUROPEISK UTREDNINGSORDER
Genom den nya lagstiftningen (2017:1000) kan alla medlemsstater i EU enklare inhämta bevisning från de andra medlemsländerna när det behövs för att utreda brott i sin egen stat. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: En utredningsorder får endast utfärdas om den framstår som nödvändig och i proportion till brottet, beräknad tidsåtgång och kostnad.
Du svarade: En utredningsorder får utfärdas oavsett brott, beräknad tidsåtgång och kostnader, så länge som den utfärdande staten står för kostnaderna.
Du svarade: Den medlemsstat som mottager en utredningsorder är skyldig att inhämta bevisning oavsett brott, beräknad tidsåtgång och kostnader.
5: SPELLAGEN
Från och med den 1 januari 2019 ersätts lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) av spellagen (2018:1138). De nya reglerna bygger på ett licenssystem. Genom den nya lagen tvingas spelare att sätta sina egna insättningsgränser. Syftet är att minska risken för spelberoende och skuldsättning. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Licens krävs för allt spel som tillhandahålls i Sverige, även för spel över internet som riktas till den svenska marknaden.
Du svarade: Licens krävs för allt spel som tillhandahålls i Sverige och på internet, även från de aktörer som inte riktar sig specifik till den svenska marknaden.
Du svarade: Licens krävs för allt spel som tillhandahålls i Sverige, med undantag för spel över internet.
6: DJURSKYDDSLAGEN
Den nya djurskyddslagen (2018:1192) ska säkerställa ett bättre djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Enligt den nya lagen är det förbjudet att ha elefanter på cirkus, men sjölejon går bra.
Du svarade: Enligt den nya lagen är det förbjudet att föda upp djur enbart för pälsproduktion.
Du svarade: Den nya lagen innehåller ett uttryckligt förbud mot att överge djur av tamdjursart, som t.ex. sommarkatter.
7: KAMERABEVAKNINGSLAGEN
Den nya kamerabevakningslagen (2018:1200) förbättrar möjligheterna att använda kamerabevakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Inom det kommunala ansvarsområdet skola, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik behövs inte längre någon ansökan om tillstånd för kameraövervakning.
Du svarade: Butiker, köpcentrum och medieredaktioner behöver inte längre ansöka om tillstånd för kameraövervakning.
Du svarade: Bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk får ej genomföras utan tillstånd.
8: STRAFFTIDSLAGEN
Den nya strafftidslagen (2018:1251) svarar bättre mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande. Vilket av följande påståenden är korrekt?
Du svarade: Strafftidslagen är tillämplig på alla fängelsestraff som enligt lag dömts ut eller bestämts som påföljd för brott.
Du svarade: Strafftidslagen omfattar ej frihetsberövande påföljder som dömts ut eller bestämts i något annat land och som ska verkställas som fängelsestraff i Sverige efter överförande hit.
Du svarade: Strafftidslagen tillämpas ej vid fängelsestraff som dömts ut av internationella domstolar och tribunaler.
Förbeställ lagboken

Vill du ta lagen i egna händer?

Sveriges Rikes Lag antogs av riksdagen för första gången redan 1734 och har växt till en riktig klassiker inom det svenska rättssystemet sedan den publicerades i sin nuvarande form 1861. Förboka ditt exemplar redan nu för att vara en av de första som tar lagen i egna händer 2019.

 Förboka 2019 års upplaga >>