Förbjudna lån

Reglerna om förbjudna lån för aktiebolag är både svåra att förstå och tillämpa. Vad är förbjudet? Vad kan konsekvenserna bli vid förbjudna lån? Vilka undantag finns? Dessa är några frågor som den nya kursen Förbjudna lån i praktiken med Fredrik Ljung besvarar.

Se en kort film om e-kursen ›
Undvik förbjudna lån i aktiebolag

Testa din kunskap!

Har du tillräckliga kunskaper för att undvika förbjudna lån för aktiebolag och de konsekvenser de kan medföra? Besvara fyra snabba frågor och du får snart veta.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

Är det förbjudet för ett aktiebolag att ha en fordran på sin ägare?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

Kan ett svenskt AB med stöd av koncernundantaget låna ut pengar till ett koreanskt bolag som äger 100 % av aktierna i det svenska bolaget?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 4

Kan ett lån lämnas för att påbörja en verksamhet som ligger i det långivande bolagets intresse?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 4 av 4

Vem kan dömas till straff för brott mot 21 kap. ABL?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/4 rätt
Aj då!

Det märks att du behöver lära dig mer - gå Fredrik Ljungs nya e-kurs Förbjudna lån i praktiken och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver för att undvika förbjudna lån och dess konsekvenser. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå Fredrik Ljungs nya e-kurs Förbjudna lån i praktiken och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen Förbjudna lån i praktiken för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Mer om kursen ›

Se hela kursutbudet ›

Visa rätta svar
1: Är det förbjudet för ett aktiebolag att ha en fordran på sin ägare?
Ja
Nej
2: Kan ett svenskt AB med stöd av koncernundantaget låna ut pengar till ett koreanskt bolag som äger 100 % av aktierna i det svenska bolaget?
Ja
Nej
3: Kan ett lån lämnas för att påbörja en verksamhet som ligger i det långivande bolagets intresse?
Ja
Nej
Ja, om det sker på marknadsmässiga villkor
4: Vem kan dömas till straff för brott mot 21 kap. ABL?
Den fysiska person som får lånet, även om hen inte är företrädare för bolaget
Företrädare för bolaget som lämnat lånet
Företrädare för juridiska personer som får lån i strid med 21 kap.