Advokaten och penningtvättslagstiftningen – e-kurs med Ulrika Forsberg

Advokater kom att omfattas av penningtvättslagstiftningen 2005. Utvecklingen sedan dess har inneburit fler och mer omfattande skyldigheter för advokaten i sin verksamhet. Därutöver har lagstiftningen i flera avseenden inkräktat på det advokatetiska regelverk som en advokat har att förhålla sig till.

I kursen behandlas de skyldigheter som åvilar advokaten enligt lagstiftningen och vilka åtgärder som måste vidtas i en advokatverksamhet för att uppfylla dessa skyldigheter. Även de delar av lagstiftning som utmanar det advokatetiska regelverket kommer att beröras.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad april 2019
Kursledare Ulrika Forsberg

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Klientkännedom I
  • Klientkännedom II
  • Övriga skyldigheter (klient)
  • Övriga skyldigheter (verksamhetsutövare)
  • Överträdelse av PTL
  • Sammanfattning
Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg är General Counsel och ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor för Gernandt & Danielssons verksamhet. Forsberg lämnar även råd inom nämnda områden till byråns klienter. Utöver undervisning i penningtvättslagstiftningen undervisar Forsberg i ämnet advokatetik. Hon har även varit medförfattare till Advokatsamfundets vägledning för advokater beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer

Kontakta mig

Vill du får tillgång till kursen eller har frågor? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.