Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ersättning vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal

Kursen behandlar ersättning vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal. Hyresgästen har genom besittningsskyddet ytterst ett skydd för värdet av den verksamhet som bedrivs i en lokal. Skyddet är indirekt och innebär att ersättning kan utgå för den skada hyresgästen lider när en obefogad uppsägning sker.

Utgångspunkten för den ersättning som ska utgå är den skada som hyresgästen lider till följd av uppsägningen och ersättningen ska motsvara just denna skada. Ersättningen bestäms i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer, men vilar samtidigt i regel på en ekonomisk teoretisk grund. Med hänsyn till att ersättningen är en del av besittningsskyddet, som kan brytas, kan ersättning helt utebli. Föreligger inte en besittningsbrytande grund kan ersättningen däremot uppgå till betydande belopp, men det är också möjligt att ersättningen stannar vid belopp som ligger någonstans mitt emellan sådana ytterligheter. Svårigheten att avgöra det förment korrekta beloppet är stor. Kursen syftar ytterst till att belysa hur ett sådant korrekt värde ska fastställas.

Allmänt om kursen:

135 minuter
Inspelad december 2017
Kursledare Richard Hager, Assur Badur, Jonny Flodin

Kursinnehåll:

  • Inledning allmänna utgångspunkter för rätten till ersättning och ersättningens omfattning
    Ersättning och indirekt besittningsskydd ramen
  • De besittningsbrytande grunderna särskilt större ombyggnad och generalklausulen
  • Övergripande om ersättningsmodellen närmare om den rättsliga regleringen
  • Närmare om beräkning av rörelseskada
  • Krav på hyresgästen skadebegränsning och jämkning
  • Särskilda problem och exempel samt diskussion
  • Sammanfattning
Om kursledare

Om kursledare

Om kursledare

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.