Ersättning vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal

Kursen behandlar ersättning vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal. Hyresgästen har genom besittningsskyddet ytterst ett skydd för värdet av den verksamhet som bedrivs i en lokal. Skyddet är indirekt och innebär att ersättning kan utgå för den skada hyresgästen lider när en obefogad uppsägning sker.

Utgångspunkten för den ersättning som ska utgå är den skada som hyresgästen lider till följd av uppsägningen och ersättningen ska motsvara just denna skada. Ersättningen bestäms i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer, men vilar samtidigt i regel på en ekonomisk teoretisk grund. Med hänsyn till att ersättningen är en del av besittningsskyddet, som kan brytas, kan ersättning helt utebli. Föreligger inte en besittningsbrytande grund kan ersättningen däremot uppgå till betydande belopp, men det är också möjligt att ersättningen stannar vid belopp som ligger någonstans mitt emellan sådana ytterligheter. Svårigheten att avgöra det förment korrekta beloppet är stor. Kursen syftar ytterst till att belysa hur ett sådant korrekt värde ska fastställas.

Allmänt om kursen:

135 minuter
Inspelad december 2017
Kursledare Richard Hager, Assur Badur, Jonny Flodin

Kursinnehåll:

  • Inledning allmänna utgångspunkter för rätten till ersättning och ersättningens omfattning
    Ersättning och indirekt besittningsskydd ramen
  • De besittningsbrytande grunderna särskilt större ombyggnad och generalklausulen
  • Övergripande om ersättningsmodellen närmare om den rättsliga regleringen
  • Närmare om beräkning av rörelseskada
  • Krav på hyresgästen skadebegränsning och jämkning
  • Särskilda problem och exempel samt diskussion
  • Sammanfattning
Richard Hager
Om kursledare

Richard Hager

Docent Richard Hager är verksam vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Hager undervisar och forskar i fastighetsrätt. Hans doktorsavhandling från 1998 ”Värderingsrätt - Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation” behandlar ytterst frågan om hur en korrekt ersättning, för bl.a. rörelseskada, ska bestämmas när en fastighet exproprieras. Hager har vidare bl.a. gett ut läroböckerna ”Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt häfte 1 och 2” (tillsammans med Hellner och Holmqvist Persson), ”Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom” tillsammans med Bengtsson och Victorin samt ”Kommersiell hyresrätt” tillsammans med Victorin, Badur och Flodin.

Läs mer

Assur Badur
Om kursledare

Assur Badur

Assur Badur är advokat och ansvarig för fastighetsgruppen på Advokatfirman Vinge i Stockholm. Assur Badur har även arbetat som bolagsjurist. Han arbetar i huvudsak med kommersiell fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt. Han har varit rådgivare till såväl svenska som internationella företag, med särskild inriktning på försäljningar och förvärv samt utveckling av fastigheter och fastighetsbolag

Läs mer

Jonny Flodin
Om kursledare

Jonny Flodin

Jonny Flodin är adjunkt och doktorand i civilrätt på Kungliga Tekniska högskolan. Undervisningen och forskningen är främst inriktad mot fastighetsrätt. Flodin har bl.a. gett ut läroböckerna ”Bostadsrätt - med en översikt över kooperativ hyresrätt” (tillsammans med Victorin), ”Kommersiell hyresrätt” (tillsammans med Victorin, Badur och Hager) och ”Fastighetspanträttens huvuddrag”. Flodin kommenterar Jordabalken 8-11 kap. i Lexino och Bostadsrättslagen (med därtill hörande författningar) i Karnov.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.