Framtidsfullmakter - En introduktion – e-kurs med Jan Wallgren

 

Kursen uppdaterar om de nya bestämmelserna om framtidsfullmakter som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Framtidsfullmakter innebär att vi får en ny typ av ställföreträdarskap i svensk rätt. Generellt kan sägas att framtidsfullmakten ger samma behörighet som ett godmanskap. Syftet med framtidsfullmakterna är att avlasta systemet med gode män och att värna om den enskilde individens självbestämmande.

I kursen behandlas bl.a. framtidsfullmaktens innebörd, formkrav, ikraftträdande, fullmaktshavarens uppdrag, granskning, överförmyndarens roll och upprättande av framtidsfullmakten.

Allmänt om kursen:

120 minuter
Inspelad augusti 2017

Kursinnehåll

 • Inledning
 • Framtidsfullmaktens omfattning och innebörd
 • Formkrav
 • Fullmaktshavaren
 • Ikraftträdande
 • Ändringar och återkallelse
 • Fullmaktshavarens uppdrag
 • Räkenskaper och redovisning
 • Granskning
 • Överförmyndaren
 • Övriga frågor
 • Att upprätta en framtidsfullmakt
 • Sammanfattning
Om kursledaren

"Vissa saker är viktigt att tänka på. Dels formkrav som måste vara uppfyllda, och dels frågor som om de lämnas oreglerade, kanske kan få oönskade följder."

- Jan Wallgren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.