Få områden kringgärdas av så många specialbestämmelser som fastighetsområdet. Det gäller inte minst för momsen, där det finns särregler på allt från uttagsbeskattning till omsättningsplats till avdragsrätt för ingående moms.

I kursen görs en genomgång av särreglerna på fastighetsområdet och hur dessa tillämpas. Kursen syftar till att deltagarna ska få en god överblick över vilka momsfrågor som aktualiseras i samband med fastigheter och i byggbranschen och tillräckliga verktyg för att själva söka svar på just sin specifika fråga.

Allmänt om kursen:

135 minuter

Inspelad februari 2018

Kursinnehåll:

  • Inledning Särreglering av fastighetsområdet
  • Fastighetsbegreppet
  • Omsättning, skatteplikt och undantag
  • Skattesatser och beskattningsunderlag
  • Skattskyldighet
  • Beskattningsland
  • Avdragsrätt
  • Jämkning av ingående moms
  • Redovisning av skatten
  • Sammanfattning
Eleonor Kristoffersson
Om kursledaren

Eleonor Kristoffersson

Jur.dr Eleonor Kristoffersson är verksam som professor i skatterätt vid Örebro universitet. Kristoffersson disputerade vid Internationella handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Mervärdesskatt vid omstruktureringar (2001). Hon har omfattande erfarenhet av undervisning och praktisk verksamhet på skatteområdet.

Läs mer