Penningtvättslagen i praktiken - e-kurs med Martin Nordh

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.

En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker. I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj.

Allmänt om kursen:

75 minuter
Inspelad september 2017

 

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
  • Aktuella svenska regelverk - en översikt
  • Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt - riskbedömningens betydelse
  • Känn din kund
  • Person i politiskt utsatt ställning
  • Kontroll och rapportering av transaktioner
  • Skydd av anställda
  • Behandling av personuppgifter
  • Sammanfattning
"Det riskbaserade förhållningssättet är grunden till att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansering av terrorism."

- Martin Nordh

Martin Nordh
Om kursledaren

Martin Nordh

Martin Nordh är VD för Acuminor, ett regulatory tech-företag specialiserat på åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Han arbetade dessförinnan som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.

Läs mer