Till övergripande innehåll för webbplatsen

Värdeöverföringar i aktiebolagslagen – en fördjupning – e-kurs med Carl Svernlöv

 Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd.

Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet.

Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna.

Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. I praktiken kan de dock vara svåra att tillägna sig och att tillämpa. Denna kurs syftar till att öka förståelsen för aktiebolagslagens kapitalskyddsregler, samt till att ge praktisk rådgivning kring hur de vanligaste frågeställningarna kan lösas.
Målgrupp:
Kursen riktar sig till de som arbetar med aktiebolagsrätt och värdeöverföringsfrågor: advokater och andra jurister på advokatfirma, bolag, myndighet eller domstol. Kursen kan även vara av intresse för revisorer och andra som arbetar med  värdeöverföringsfrågor utan att vara jurister. Kursen ger en insikt i de svårtillämpade bestämmelser som reglerar värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen med viss fördjupning inom relevant.

Allmänt om kursen:

75 minuter
Inspelad augusti 2016
Kursledare Carl Svernlöv

Kursinnehåll:

  • Vissa grunder
  • Värdeöverföringar
  • Kapitalskyddsregler vid värdeöverföring
  • Vinstutdelning
  • Förvärv av egna aktier
  • Minskning av aktiekapitalet
  • Förtäckt värdeöverföring
  • Sanktioner
  • Sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.