Brottsbegreppet enligt åttastegsmetoden med Jack Ågren

Beställ kursen nu för endast 799 kr
En grundläggande uppgift som hör till straffrätten är att avgöra om en specifik gärning (handling eller underlåtenhet) utgör brott. Brottsbegreppet är en konstruktion som vanligen delas in i två huvudgrupper av rekvisit. Brukligt är att tala om objektiva respektive subjektiva rekvisit, alternativt gärnings- respektive ansvarsrekvisit. Denna kurs beskriver, med utgångspunkt i nämnda huvuduppdelning av rekvisit, en ”åttastegsmetod” som med fördel kan användas för att pröva brottsfrågan.

De olika stegen fokuserar på olika delar av brottsbegreppet och prövningen syftar till att nå fram till ett slutligt ställningstagande huruvida brott har begåtts.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad maj 2015
 

Kursinnehåll:

  • Inledning samt identifiering av brott
  • Brottsbeskrivning
  • Objektiva ansvarsfrihetsgrunder
  • Uppsåt eller oaktsamhet?
  • Täckningsprincipen
  • Subjektiva ansvarsfrihetsgrunder
  • Sammanfattning
 
Jack Ågren
Om kursledaren

Jack Ågren

Jack Ågren är juris doktor och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har skrivit flertalet juridiska artiklar som publicerats i olika sammanhang, och också författat ett stort antal remissyttranden. Jack Ågren har mångårig erfarenhet av att undervisa såväl studenter som praktisk verksamma jurister i främst straffrätt vid universitet och högskolor samt hos olika utbildningsleverantörer.

Läs mer