Bevisprövning i migrationsärenden med Simon Andersson

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo
Bevisfrågorna är oftast de svåraste frågorna att avgöra i migrationsrättsliga ärenden. I denna grundkurs behandlas centrala bevisrättsliga frågor som beviskrav, bevisbörda, utredningsskyldighet och metod för bevisprövningen på migrationsrättens område.
 
Kursen riktar sig till de som arbetar med migrationsrätt. Offentliga biträden, beslutsfattare och handläggare på Migrationsverket samt domare och föredragande på migrationsdomstolarna.
 
Allmänt om kursen:
60 minuter
Inspelad april 2017
Simon Andersson
Om kursledaren

Simon Andersson

Simon Andersson är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat som utredningssekreterare på Justitiedepartementet samt som biträdande jurist på advokatbyrå. "Skälig misstanke" är hans doktorsavhandling.

Läs mer