Bevisprövning i migrationsärenden med Simon Andersson

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo
 
Bevisfrågorna är oftast de svåraste frågorna att avgöra i migrationsrättsliga ärenden. I denna grundkurs behandlas centrala bevisrättsliga frågor som beviskrav, bevisbörda, utredningsskyldighet och metod för bevisprövningen på migrationsrättens område.
 
Kursen riktar sig till de som arbetar med migrationsrätt. Offentliga biträden, beslutsfattare och handläggare på Migrationsverket samt domare och föredragande på migrationsdomstolarna.
 

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad april 2017
 

Kursinnehåll:

  • Inledning allmänt om bevisprövning
  • Bevisrättens grundbegrepp
  • Mer om beviskravet
  • En modell för bevisprövningen
  • Tvivelsmålets fördel
  • Sammanfattning