Offentlig upphandling – en introduktion med Helena Rosén Andersson

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

Kursen behandlar bland annat de nya kvalificeringskraven, regler om förkastande av onormalt låga anbud, in house-anskaffningar, ramavtalsreglering och reglerna om ändringar av ingångna kontrakt och ramavtal.

De upphandlingslagar som trätt i kraft den 1 januari 2017 innehåller ett antal centrala nyheter för svenska upphandlingar. Det är viktigt att känna till lagarnas innehåll för att kunna genomföra upphandlingar korrekt och för att kunna lämna så konkurrenskraftiga anbud som möjligt. Kursen behandlar bland annat de nya kvalificeringskraven, regler om förkastande av onormalt låga anbud, in house-anskaffningar, ramavtalsreglering och reglerna om ändringar av ingångna kontrakt och ramavtal.

Allmänt om kursen:
60 minuter
Inspelad april 2017

Eleonor Kristoffersson
Om kursledaren

Eleonor Kristoffersson

Jur.dr Eleonor Kristoffersson är verksam som professor i skatterätt vid Örebro universitet. Kristoffersson disputerade vid Internationella handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Mervärdesskatt vid omstruktureringar (2001). Hon har omfattande erfarenhet av undervisning och praktisk verksamhet på skatteområdet.

Läs mer