Offentlig upphandling – en introduktion med Helena Rosén Andersson

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om Juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Kursen behandlar bland annat de nya kvalificeringskraven, regler om förkastande av onormalt låga anbud, in house-anskaffningar, ramavtalsreglering och reglerna om ändringar av ingångna kontrakt och ramavtal.

De upphandlingslagar som trätt i kraft den 1 januari 2017 innehåller ett antal centrala nyheter för svenska upphandlingar. Det är viktigt att känna till lagarnas innehåll för att kunna genomföra upphandlingar korrekt och för att kunna lämna så konkurrenskraftiga anbud som möjligt. Kursen behandlar bland annat de nya kvalificeringskraven, regler om förkastande av onormalt låga anbud, in house-anskaffningar, ramavtalsreglering och reglerna om ändringar av ingångna kontrakt och ramavtal.

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad april 2017

 

Kursinnehåll

 • Inledning De nya reglernas syfte och utformning
 • Grundläggande upphandlingsrättsliga principer
 • Tröskelvärden och förfaranden
 • Kvalificering och uteslutning
 • Teknisk och ekonomisk kapacitet
 • Förkastande av onormalt lågt anbud
 • Anbudsutvärdering
 • Ramavtal
 • Intern upphandling
 • Ändringar av ingångna kontrakt och ramavtal
 • Rättsmedel
 • Sammanfattning
Helena Rosén Andersson
Om kursledaren

Helena Rosén Andersson

Advokaten Helena Rosén Andersson är specialiserad inom främst upphandlingsrätt, statsstödsfrågor och processrätt. Hon är verksam som delägare vid Advokatfirman Lindahl. Hon har fem års erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet och sammanlagt över 25 års erfarenhet av processrätt och upphandlingsrätt. Helena är redaktör och huvudförfattare för kommentarerna till lagarna om offentlig upphandling (Wolters Kluwer) och föreläser regelbundet i upphandlingsrätt.

Läs mer