Till övergripande innehåll för webbplatsen

Styrelse- och VD-ansvar enligt aktiebolagslagen – e-kurs med Carl Svernlöv

 

 

På senare tid har stor uppmärksamhet riktats internationellt mot bolagsstyrningsfrågor. Frågor om aktiebolagets struktur och bolagsorganens befogenheter och skyldigheter har även aktualiserats i Sverige på senare år i kölvattnet av utländska och inhemska s.k. företagsskandaler. Särskilt har dessa frågor gällt bolagsorganens ansvar för fel och försummelse. En omfattande rättspraxis på området har tillkommit på senare år. I kursen behandlas de ansvarsregler i aktiebolagslagen som gäller styrelseledamöter och verkställande direktören. Den går igenom de grundläggande förutsättningarna för ansvar enligt dessa regler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lagens regler om ansvarsfrihet. Även reglerna om straff berörs.

Kursen riktar sig till de som arbetar med aktiebolagsrätt och ansvarsfrågor: advokater och andra jurister på advokatfirma, bolag, myndighet eller domstol. Även de som arbetar med aktiebolagsrätt utan att själva vara jurister kan vara intresserade av kursen. Kursen ger en grundläggande insikt i reglerna som styr det aktiebolagsrättsliga ansvaret, men även viss fördjupning inom relevant rättspraxis.

Allmänt om kursen:

75 minuter
Inspelad november 2015
Kursledare Carl Svernlöv

Kursinnehåll:

  • Introduktion
  • Ansvarsförutsättningar - internt ansvar
  • Ansvarsförutsättningar - externt ansvar
  • Vissa processuella frågor
  • Straffansvar
  • Sammanfattning
Om föreläsaren:

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.