Få lekmannauppdrag är omgärdande av ett så snårigt regelverk som uppdraget som god man och förvaltare. Här förklaras regelverket och dess praktiska konsekvenser på ett tydligt sätt.

Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget? Hur blir man god man? Hur får man god man?

Jan Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens, förvaltarens och överförmyndarens uppdrag. Han har arbetat både som överförmyndare och handläggare och har utbildat tusentals gode män som flitig föreläsare över hela landet.

Kursen riktar sig till nuvarande eller blivande gode män, förvaltare och överförmyndare.
 
 

Allmänt om kursen:

75 minuter
Inspelad maj 2017
 

Kursinnehåll:

 • Inledning
 • Hur får man god man
 • Vem kan bli god man
 • Rättshandlingar och andra åtgärder
 • Uppdraget
 • Sörja för person
 • Redovisning
 • Arvode och kostnadsersättning
 • Uppdragets början
 • Uppdragets slut
 • Överförmyndaren
 • Övrigt
Jan Wallgren
Om kursledaren

Jan Wallgren

Jan Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens, förvaltarens och överförmyndarens uppdrag. Han har arbetat både som överförmyndare och handläggare och har utbildat tusentals gode män som flitig föreläsare över hela landet.

Läs mer