Unidroit Principles of International Commercial Contracts – e-kurs med Jon Kihlman

 Utanför köprätten är den svenska obligationsrätten en smula snårig. Ibland ska analogier göras från köprätten och ibland ska en bestämmelse från 1734 års lag tillämpas. I andra fall gäller i stället allmänna avtalsrättsliga principer, med eller utan stöd av befintlig lagstiftning. För skadestånd gäller som huvudregel den generella culpanorm som även gäller för utomobligatoriska förhållanden. Systemet är, kort sagt, inte helt lättillgängligt, ens för oss som har vuxit upp med det. Än värre är det rimligtvis för motparter från andra länder. Ur ett sådant perspektiv är ”svensk rätt” knappast ett attraktivt lagval. Snarare framstår den som ett handelshinder. Unidroit Principles är en bland flera samlingar regelverk som behandlar obligationsrätten systematiskt och någorlunda heltäckande. Principerna är ett utmärkt alternativ till nationell rätt vid parters lagval. Även utan stöd i parters avtal förekommer det att domstolar och skiljenämnder tillämpar dem, åtminstone som underlag för resonemang.

Kursen vänder sig både till advokater, bolagsjurister, domare och andra jurister som arbetar med obligationsrättsliga frågor och till säljare och inköpare, som sin dagliga verksamhet hanterar stora värden inom det avtalsrättsliga systemet. För dem ger Unidroit Principles ett utmärkt alternativ till traditionella lagvalsklausuler.

Allmänt om kursen:

135 minuter
Inspelad januari 2019
Kursledare Jon Kihlman

Kursinnehåll:

  • Inledning Varför Unidroit Principles?
  • Tillämpning
  • Orientering och struktur
  • Bestämmelser som är tänkta att vara tvingande tips till lagstiftare
  • Tolkning
  • Avtalsobjektet
  • Avtalsbrott och påföljder
  • Andra särskilda bestämmelser
  • Avslutning, sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.