Till övergripande innehåll för webbplatsen

Den misstänktes rättigheter – ny e-kurs med Simon Andersson

Jag vill veta mer


På senare tid har den misstänktes rättigheter i brottmålsprocessen ägnats allt mer uppmärksamhet av praktiskt verksamma jurister. Bakgrunden till detta är de senaste årens praxis från Europadomstolen som har ogiltigförklarat bevis eller till och med hela processer utifrån att vissa av den misstänktes rättigheter inte respekterats under processen. Denna kurs tar ett helhetsgrepp om den misstänktes rättigheter och berör bland annat rätten till försvarare, kontradiktion och rätt till insyn i förundersökningen. Stor vikt läggs vid Europadomstolens avgöranden.

Allmänt om kursen:

Inspelad december 2019
Kurslängd: 75 minuter
Kursledare: Simon Andersson

Kursinnehåll:

  • Vem är misstänkt?
  • Rätt till försvarare
  • Rätt till underrättelse om misstanken
  • Rätt till insyn i förundersökningen
  • Rätt att begära utredningsåtgärder
  • Rätt till tolk och översättning
  • Den misstänktes rättigheter enligt EKM

Kontakta mig

Vill du får tillgång till kursen eller har frågor? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.