De svåra uppsägningarna – e-kurs med Jonas Wiberg

Kursen behandlar uppsägning av personliga skäl - de fall där arbetsgivaren i och för sig inte kan avskeda en arbetstagare (dvs. när arbetstagaren grovt har brutit mot anställningsavtalet) utan fall där arbetstagarens uppträdande och beteende på ett allvarligt sätt bryter mot de regler och förväntningar som finns inom ramen för anställningen.

Inledningsvis genomgås de allmänna frågeställningarna och den lagstiftning som är aktuell på området. Tyngdpunkten på kursen ligger emellertid på genomgång av de olika typfall som utkristalliserats genom doktrin och Arbetsdomstolens praxis.

Det finns vissa av Arbetsdomstolen utpekade principer, men nästan varje fall är unikt och måste prövas för sig. Arbetsgivaren måste dessutom i de allra flesta fall vara aktiv och reagera på oönskade beteende som enligt arbetsgivarens uppfattning inte ryms inom ramen för anställningen. Om arbetsgivaren är passiv finns det risk för att arbetsgivarens passivitet uppfattas som en acceptans för arbetstagarens beteende.

 

Allmänt om kursen:

135 minuter
Inspelad januari 2016
Kursledare Jonas Wiberg

Kursinnehåll

  • Allmänna frågeställningar
  • Gränsdragning mellan arbets- och privatliv
  • Typfallen och de oklara situationerna
  • Arbetsgivarens åtgärder
  • Sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.