Trovärdighet och tillförlitlighet i migrationsärenden med Simon Andersson

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Bevisfrågorna är oftast de svåraste frågorna att avgöra i migrationsrättsliga ärenden. I denna fortsättningskurs behandlas sökandens utsaga. Detta är i de flesta fall de viktigaste beviset i migrationsärenden, och värderingen av detta bevis är avgörande för fallets utgång. I denna kurs behandlas hur värderingen av detta bevis ska gå till.

Kursen riktar sig till de som arbetar med migrationsrätt. Offentliga biträden, beslutsfattare och handläggare på Migrationsverket samt domare och föredragande på migrationsdomstolarna. Det rekommenderas att först ha gått kursen ”Bevisprövning i migrationsärenden”.

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad april 2017

Kursinnehåll:

  • Allmänt om ämnet
  • Bedömningskriterier
  • Utredningsansvaret
  • Sammanfattning
Simon Andersson
Om föreläsaren:

Simon Andersson

Simon Andersson är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat som utredningssekreterare på Justitiedepartementet samt som biträdande jurist på advokatbyrå. "Skälig misstanke" är hans doktorsavhandling.

Läs mer