Avtalstolkning i kommersiella sammanhang – e-kurs med Richard Wessman

 
 
En bättre förståelse för avtalstolkning kan på så sätt leda till bättre avtal och därmed bättre affärer. Det kan även leda till en bättre dokumentation och bevissäkring rörande avtalets bakgrund och innehåll. Under kursen redovisas en metod för avtalstolkning. Den baseras på ett antal tolkningsfaktorer, vilka står i ett visst förhållande till varandra. Genom exempel från svensk och engelsk rättspraxis förklaras metodens grunder. Vidare berörs utvecklingen i svensk och internationell lagstiftning och doktrin.

Kursen riktar sig till jurister på advokatfirma, vid domstol, myndighet eller bolag. Alla jurister som kommer i kontakt med kommersiella avtal, t.ex. vid avtalsskrivning eller tvister rörande avtal, kan ha intresse av kursen. Även juriststudenter kan dra nytta av kursen.


Allmänt om kursen:

150 minuter
Inspelad oktober 2015
Kursledare Richard Wessman
 

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Tolkningslärans källor
  • Den gemensamma partsavsikten
  • Ond tro om motpartens avsikt
  • Avtalets ordalydelse
  • Avtalets systematik
  • Sedvana
  • Tolkningsregler
  • Skälighet
  • Sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.