Övertygande förhandling - kunskap, struktur och inspiration - e-kurs med Gustaf Lantz

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 Kursen ger deltagarna bättre struktur för förberedelse och genomförande av förhandlingar samt handfasta råd för olika förhandlingssituationer genom en förhandlingsmodell i tolv steg. Modellen är indelad i en förberedelse- och en interaktionsdel. Modellen bygger på den förhandlingsteori som Harvard University Law School utvecklat, men är även präglad av teorier från kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, sociologi och psykologi.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad september 2018

Kursinnehåll:

 • Förberedelse – Verkligheten
 • Förberedelse – Egna intressen
 • Förberedelse – Motpartens intressen
 • Förberedelse – Egna alternativ
 • Förberedelse – Motpartens alternativ
 • Förberedelse – Gemensamma alternativ
 • Förberedelse – Objektiva kriterier
 • Interaktion – Ramsättning
 • Interaktion – Relationsbyggande
 • Interaktion – Sondering
 • Interaktion – Övertygelse
 • Interaktion – Budgivning
Gustaf Lantz
Om kursledaren

Gustaf Lantz

Gustaf Lantz är utbildad jurist och undervisar i förhandling på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Han har under flera år varit ombud för parter i bostadstvister. Gustaf Lantz har hållit både förhandlings- och medlingsutbildningar för ett stort antal organisationer och företag, däribland Domstolsverket

Läs mer