Praktisk skadeståndsbedömning utanför kontraktsförhållanden med Marcus Radetzki

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

Kursen syftar till att ge överblick över den utomkontraktuella skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättsliga regelverket. Ytterligare ett syfte är att på ett systematiskt sätt skildra tillvägagångssättet vid skadeståndsbedömning i konkreta fall.

Kursen vänder sig till advokater, domare, försäkringsjurister, skadereglerare och andra befattningshavare med behov av ett säkrare handlag vid skadereglering på skadeståndsrättslig grund..

Allmänt om kursen:
150 minuter
Inspelad oktober 2015

Marcus Radetzki
Om kursledare

Marcus Radetzki

Marcus Radetzki är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och är expert på försäkrings- och skadeståndsrätt.

Läs mer