Praktisk skadeståndsbedömning utanför kontraktsförhållanden med Marcus Radetzki

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Kursen syftar till att ge överblick över den utomkontraktuella skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättsliga regelverket. Ytterligare ett syfte är att på ett systematiskt sätt skildra tillvägagångssättet vid skadeståndsbedömning i konkreta fall.

Kursen vänder sig till advokater, domare, försäkringsjurister, skadereglerare och andra befattningshavare med behov av ett säkrare handlag vid skadereglering på skadeståndsrättslig grund.

Allmänt om kursen:

150 minuter
Inspelad oktober 2015

Kursinnehåll:

  • Introduktion
  • Objektiva ansvarsförutsättningar
  • Subjektiva ansvarsförutsättningar
  • Skadeståndsberäkning
  • Jämkning
  • Arbetsgivarens principalansvar
  • Stat och kommuns ansvar
  • Sammanfattning
Marcus Radetzki
Om kursledare

Marcus Radetzki

Marcus Radetzki är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och är expert på försäkrings- och skadeståndsrätt.

Läs mer