Skatteflyktslagen - e-kurs med Carl-Magnus Uggla och Christian Carneborn

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Att tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Det har till och med ifrågasatts om lagen alls går att förstå på ett meningsfullt sätt. Då lagen tillämpas av våra domstolar måste vi ändå utgå från att den kan tolkas och förstås. Det är med denna utgångspunkt föreläsarna delar med sig av sina praktiska erfarenheter avseende skatteflyktslagens tolkning och tillämpning; erfarenheter författarna systematiserat bl.a. i samband med författandet av en bok i ämnet och kommentaren till lagen.

Kursen behandlar bl.a. lagstiftningens utveckling, hur nu gällande skatteflyktslag ska tolkas och tillämpas, och vissa processuella aspekter.

Kursen baseras till stora delar på Uggla & Carneborns ”Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen” (Wolters Kluwer 2015).


Allmänt om kursen

Kurslängd 90 minuter
Inspelad april 2018

Kursinnehåll:

  • Inledning Behövs skatteflyktslagen, och går den att tolka?
  • Lagstiftningens utveckling
  • Lagens tillämplighet (1 §)
  • Generalklausulen (2 § p. 1-3)
  • Generalklausulen (2 § p. 4)
  • Underlag för beskattning (3 §)
  • Processuella frågor (4 §)
  • Förhållandet till andra regler
  • Sammanfattning