Skatteflyktslagen – e-kurs med Carl-Magnus Uggla och Christian Carneborn

Att tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Det har till och med ifrågasatts om lagen alls går att förstå på ett meningsfullt sätt. Då lagen tillämpas av våra domstolar måste vi ändå utgå från att den kan tolkas och förstås. Det är med denna utgångspunkt föreläsarna delar med sig av sina praktiska erfarenheter avseende skatteflyktslagens tolkning och tillämpning; erfarenheter författarna systematiserat bl.a. i samband med författandet av en bok i ämnet och kommentaren till lagen.

Kursen behandlar bl.a. lagstiftningens utveckling, hur nu gällande skatteflyktslag ska tolkas och tillämpas, och vissa processuella aspekter.

Kursen baseras till stora delar på Uggla och Carneborns ”Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen” (Wolters Kluwer 2015).


Allmänt om kursen

Kurslängd 90 minuter
Inspelad april 2018
Kursledare Carl-Magnus Uggla och Christian Carneborn

Kursinnehåll:

  • Inledning Behövs skatteflyktslagen, och går den att tolka?
  • Lagstiftningens utveckling
  • Lagens tillämplighet (1 §)
  • Generalklausulen (2 § p. 1-3)
  • Generalklausulen (2 § p. 4)
  • Underlag för beskattning (3 §)
  • Processuella frågor (4 §)
  • Förhållandet till andra regler
  • Sammanfattning
 
Carl-Magnus Uggla
Om kursledare

Carl-Magnus Uggla

Advokat Carl-Magnus Uggla har över 18 års erfarenhet som rådgivare inom svensk och internationell företagsbeskattning. Han är ansvarig partner för skatteavdelningen på Bird & Bird Advokat KB. Hans fokus ligger på transaktioner och strukturering, men han arbetar också med skattetvister. Carl-Magnus föreläser regelbundet i Sverige och internationellt. Han har också skrivit ett stort antal artiklar om skatt och transaktioner för både svenska och internationella publikationer och tillsammans med Christian Carneborn boken ”Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen” (Wolters Kluwer 2015) samt lagkommentaren ”Skatteflyktslagen. En kommentar” (Norstedts Juridik/Zeteo). Carl-Magnus rekommenderas bl.a. i Chambers Europe 2015-2018, Legal500 2015 & 2017, World Tax 2014-2017 och Who's Who Legal 2010-2011.

Läs mer

Christian Carneborn
Om kursledare

Christian Carneborn

Christian Carneborn har flerårig erfarenhet som rådgivare inom svensk och internationell företagsbeskattning. Han är i dag ansvarig för en egen byrå med fokus på transaktioner och strukturering, skattetvister och allmän rådgivning rörande inkomstskatt, transfer pricing och moms. Han har även erfarenhet från arbete med amerikansk skatterätt på Cleary Gottlieb Steen & Hamilton i New York. Christian föreläser regelbundet i Sverige och internationellt. Han har också skrivit ett stort antal artiklar om skatt och transaktioner för både svenska och internationella publikationer och tillsammans med Carl-Magnus Uggla boken ”Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen” (Wolters Kluwer 2015) samt lagkommentaren ”Skatteflyktslagen. En kommentar” (Norstedts Juridik/Zeteo). Christian rekommenderas bl.a. i Chambers Europe 2017.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.