Advokaten och penningtvättslagstiftningen – e-kurs med Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg om kursens innehåll

Helt ny version av populära e-kursen Advokaten och penningtvättslagstiftningen

Advokater kom att omfattas av penningtvättslagstiftningen 2005. Utvecklingen sedan dess har inneburit fler och mer omfattande skyldigheter för advokaterna i deras verksamhet. Därutöver har lagstiftningen i flera avseenden inkräktat på det advokatetiska regelverk som en advokat har att förhålla sig till.

I kursen behandlas de skyldigheter som åvilar advokaten och advokatbyrån enligt lagstiftningen och vilka åtgärder som måste vidtas i en advokatverksamhet för att uppfylla dessa skyldigheter. Även de delar av lagstiftning som utmanar det advokatetiska regelverket kommer att beröras.


Ur innehållet:

  • Klientkännedom I
  • Klientkännedom II
  • Övriga skyldigheter (klienter)
  • Övriga skyldigheter (verksamhetsutövare)
  • Överträdelse av PTL

Allmänt om kursen
Föreläsare: Ulrika Forsberg
Längd: 90 minuter
Inspelad juni 2020

Ulrika Forsberg

Om föreläsaren:

Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg är General Counsel och ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor för Gernandt & Danielssons verksamhet. Forsberg lämnar även råd inom nämnda områden till byråns klienter. Utöver undervisning i penningtvättslagstiftningen undervisar Forsberg i ämnet advokatetik. Hon har även varit medförfattare till Advokatsamfundets vägledning för advokater beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om e-kursen/e-utbildning och svara på de ev. frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.