Konsten och konstnärens juridik - e-kurs med Katarina Renman Claesson och Christina Wainikka

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 


E-kursen Konsten och konstnärens juridik  behandlar upphovsrätten ur konstnärens perspektiv och besvarar frågor kring vem och vad som skyddas.

Kursledarna Katarina Renman Claesson och Christina Wainikka har tidigare givit ut verket ”Konstjuridik” som på ett fördjupat plan redogör för konstjuridik eller det som i USA kallas Art Law.

Denna kurs riktar sig till dig som intresserar dig för immaterialrätt eller arbetar med frågor kring konst och upphovsrätt.


Kursinnehåll
1. Inledning - Detta är konstjuridik
2. Vem äger upphovsrätten? - Krav på fysisk person
3. Vem äger upphovsrätten? - Flera upphovsmän
4. Vad skyddas av upphovsrätt?
5. Vad skyddas av upphovsrätt? - Idé/uttryck
6. Skydd för idéer
7. Hur fungerar det upphovsrättsliga skyddet? - Ideell rätt
8. Hur fungerar det upphovsrättsliga skyddet? - Förfoganderätt
9. Kopia eller bearbetning?
10. Kopia eller nyskapelse?
11. Inskränkningar i upphovsrätten

Allmänt om kursen:
75 minuter
Inspelad juni 2017

Katarina Renman Claesson
Om kursledare

Katarina Renman Claesson

Katarina Renman Claesson föreläser, skriver och forskar inom immaterialrätt med fokus på upphovsrätt och konstjuridik. Hon är knuten till Stockholms universitet och ansvarar bl.a. för den juridiska delen av magisterkursen Curating Art.

Läs mer

Christina Wainikka
Om kursledare

Christina Wainikka

Christina Wainikka är policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Hon har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan tidigt 1990-tal och sitter sedan 2008 i Patent- och registreringsverkets insynsråd. Hon är disputerad jurist och har även en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på att leda innovationsprocesser.

Läs mer