Internationell äktenskapsrätt – juridisk e-kurs med Ulf Bergquist och Anna Fayad

Läs mer om juridisk e-utbildning

 Den internationella äktenskapsrätten har alltmer aktualiserats på senare år, dels genom att många svenska medborgare bor utomlands eller gift sig med utländska medborgare, dels genom att många utländska medborgare invandrat till Sverige.

I kursen presenteras huvuddragen av dels vår interna svenska lag om internationella äktenskap (IÄL), dels EU:s förordning om äktenskapsskillnad (Bryssel II bis-förordningen). Speciell uppmärksamhet kommer att ges åt de två högaktuella frågorna om barnäktenskap och månggifte.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad mars 2019
Kursledare Ulf Bergquist

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Svenska IP-regler om äktenskaps ingående (IÄL)
  • Svenska IP-regler om äktenskapsskillnad (IÄL)
  • Särskilt om barnäktenskap (IÄL)
  • Särskilt om månggifte (IÄL)
  • EU:s regler om domstols behörighet vid äktenskapsskillnad (Bryssel II bis)
  • EU:s regler om tillämplig lag för äktenskapsskillnad (Rom III-förordningen)
  • EU:s regler om erkännande av äktenskapsskillnad (Bryssel II bis)
  • Sammanfattning
Ulf Bergquist
Om kursledare

Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB. Han har varit ledamot av EU-kommissionens två expertgrupper, som utarbetat förslagen till EUs arvsförordning resp. EUs bodelningsförordning. Han har varit expert i den statliga utredningen om internationell arvsrätt, och är expert i den statliga utredningen om barnäktenskap, tvångsäktenskap och hedersvåld.

Läs mer

Anna Fayad

Om kursledare

Anna Fayad

Anna Fayad är jurist med mångårig erfarenhet av familjerättsliga, i synnerhet IP-rättsliga, frågor. Hon har tillsammans med Ulf Bergquist skrivit en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt. Anna Fayad har även skrivit åtskilliga artiklar om olika familjerättsliga frågor, bl.a. om barnäktenskap och månggifte.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.