Internationell äktenskapsrätt – juridisk e-kurs med Ulf Bergquist och Anna Fayad

Läs mer om juridisk e-utbildning

 Den internationella äktenskapsrätten har alltmer aktualiserats på senare år, dels genom att många svenska medborgare bor utomlands eller gift sig med utländska medborgare, dels genom att många utländska medborgare invandrat till Sverige.

I kursen presenteras huvuddragen av dels vår interna svenska lag om internationella äktenskap (IÄL), dels EU:s förordning om äktenskapsskillnad (Bryssel II bis-förordningen). Speciell uppmärksamhet kommer att ges åt de två högaktuella frågorna om barnäktenskap och månggifte.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad mars 2019
Kursledare Ulf Bergquist

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Svenska IP-regler om äktenskaps ingående (IÄL)
  • Svenska IP-regler om äktenskapsskillnad (IÄL)
  • Särskilt om barnäktenskap (IÄL)
  • Särskilt om månggifte (IÄL)
  • EU:s regler om domstols behörighet vid äktenskapsskillnad (Bryssel II bis)
  • EU:s regler om tillämplig lag för äktenskapsskillnad (Rom III-förordningen)
  • EU:s regler om erkännande av äktenskapsskillnad (Bryssel II bis)
  • Sammanfattning
Om kursledare

Om kursledare

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.