Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från länder som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Det är i sig ett tillräckligt skäl för att var och en som på ett eller annat sätt – som säljare, inköpare, jurist eller i annan funktion – arbetar med försäljning eller köp av varor skall ha kunskap om konventionens innehåll. Under kursen behandlas översiktligt förutsättningarna för konventionens tillämpning och dess struktur. Några centrala frågor – felreglerna, förutsättningarna för påföljd, väsentlighetskravet för hävning och skadestånd – behandlas mer ingående.

Allmänt om kursen:
105 minuter
Inspelad juni 2016
Jon Kihlman
Om kursledaren

Jon Kihlman

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han driver egen advokatverksamhet och arbetar med i första hand rådgivning, utbildning och tvister om svensk och internationell avtalsrätt, i synnerhet köprätt, samt med offentlig upphandling.

Läs mer