Till övergripande innehåll för webbplatsen

Distributionsavtal – konkurrensrättsliga frågeställningar – e-kurs med Lars Henriksson


Distributionsavtal (återförsäljaravtal, agentavtal, selektiva återförsäljaravtal m.m.) är mycket vanliga former av avtal för att sätta produkter på marknaden. De är viktiga verktyg för att reglera hur relationen mellan leverantör och köpare ska utformas och utvecklas. Beroende av hur marknadsställningen ser ut för leverantör och köpare kan emellertid distributionsavtal ha olika effekter på konkurrensen.

I kursen behandlas den konkurrensrättsliga bedömningen och gränsdragningar för olika typer av distributionsavtal. Fokus ligger på hur bedömningsprinciperna är utformade och vad som är viktigt att beakta i avtalsrelationen mellan leverantör och köpare.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kommersiell avtalsrätt i allmänhet, ensamåterförsäljaravtal, agentavtal och distributionsavtal i synnerhet. Målgruppen är advokater och andra jurister på advokatfirmor, bolagsjurister och domare.

Kursen är främst tänkt som en fördjupningskurs avseende konkurrensrättsliga frågeställningar för dem med viss förkunskap om distributionsavtal.

Innehåll:

  • Allmänt om vertikala avtal och konkurrensrätten
  • Agentavtal
  • Gruppundantaget för vertikala avtal
  • Särskilt allvarliga begränsningar
  • Uteslutna begränsningar
  • Individuella bedömningar – allmänna utgångspunkter
  • Exempel vid marknadsandelar överstigande 30 %
  • Löpande kunskapsquiz

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad februari 2019
Föreläsare Lars Henriksson

Om kursledare

Kontakta mig

Fyll nedan uppgifter så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om hur du kan få tillgång till kursen och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.