Skadestånd vid myndighetsutövning – juridisk e-kurs med Christian Arnbom

Läs mer om juridisk e-utbildning

 

Enligt skadeståndslagen gäller särskilda regler för det allmännas ansvar vid myndighetsutövning. Eftersom den enskilde ofta är beroende av myndighetens beslut – på ett sätt som inte förekommer i andra sammanhang – har myndigheten ett särskilt omfattande ansvar vid handläggning av och beslut i ärenden som rör myndighetsutövning. Myndigheter kan även bli ansvariga för överträdelser av exempelvis Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Kursen går igenom skadeståndslagens bestämmelser om fel och försummelse vid myndighetsutövning. Fokus är på de centrala begreppen om myndighetsutövning, innebörden av fel och försummelse.

Allmänt om kursen:

90 min
Inspelad maj 2019
Kursledare Christian Arnbom

Kursinnehåll:

  • Välkommen
  • Inledning: det allmännas ansvar
  • Vad är myndighetsutövning?
  • Sambandet med myndighetsutövning
  • Närmare om begreppet ”fel eller försummelse”
  • Skadestånd vid felaktiga råd och upplysningar
  • Närmare om begreppet ”särskilda skäl”
  • Överträdelser av Europakonventionen för mänskliga rättigheter
  • Preskription
  • Sammanfattning

Kontakta mig

Vill du få tillgång till kursen eller har frågor. Fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig inom kort.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.