Till övergripande innehåll för webbplatsen

Skyddet för arbetstagares personliga integritet – e-kurs med Erik Grahn och Susanna Kjällström


Sverige saknar en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste därför ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. Kursen behandlar utförligt Arbetsdomstolens praxis om arbetsgivares rätt att vidta kontrollåtgärder samt dataskyddsförordningen (GDPR) och Europakonventionen i de delar som är relevanta för arbetstagares integritetsskydd. Vidare berör kursen mer översiktligt det skydd som följer av brottsbalken, regeringsformen och lagen om offentlig anställning. Syftet med kursen är att ge en helhetsbild av skyddet för arbetstagares personliga integritet samt en djupare förståelse för hur de principer som följer av Arbetsdomstolens praxis och dataskyddsförordningen ska tillämpas.

Allmänt om kursen

Kurslängd 150 minuter
Inspelad april 2018
Kursledare Erik Grahn och Susanna Kjällström

Kursinnehåll:

  • Inledning arbetstagares integritetsskydd
  • Europakonventionen
  • Straffbestämmelser och grundlagsskyddet
  • God sed på arbetsmarknaden
  • Översikt GDPR
  • Kontroll av arbetsprestation och arbetsverktyg
  • Positioneringsteknik
  • Utlämnande av information
  • Annan vanlig personuppgiftshantering
  • Avslutning
Om kursledare

Om kursledare

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.