Straffrättsvillfarelse - en guide – e-kurs med Dennis Martinsson

 

Det är inte helt ovanligt att en person invänder att han eller hon har missuppfattat en straffbestämmelse. Men hur ska en sådan invändning hanteras? I vissa fall blir det en fråga om bristande uppsåt och i andra fall tillämpas bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB). Men hur vet man om det rör sig om det ena eller det andra? I den här kursen får du, på ett strukturerat sätt, svar på den frågan. Kursen fokuserar särskilt på gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse. Därtill behandlas BrB 24 kap. 9 §.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad september 2018
Kursledare Dennis Martinsson

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse
  • Gränsdragningen – konkreta exempel m.m.
  • Tre tankemodeller
  • Allmänt om straffrättsvillfarelse, 24 kap. 9 § BrB
  • Villfarelsebegreppet i 24 kap. 9 § BrB
  • Ursäktlighetskravet i 24 kap. 9 § BrB
  • Återblick
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.