Prejudikat i förmögenhetsrätten med Christina Ramberg

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

Prejudikat (rättspraxis) är en viktig rättskälla. För juridiska ombud är det viktigt att förstå hur man kan använda prejudikat till sin fördel i en förlikningsdiskussion eller i en tvist.

Kursen består av praktiska moment där vi tränar i metoder att läsa ut rättsregler (ratio decidendi) ur HD:s avgöranden. Vi går också igenom vad det betyder att ett avgörande inte är enhälligt, att ett uttalande sker obiter dictum (vid sidan av saken), att ett avgörande är gammalt.

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister.

Allmänt om kursen:
105 minuter
Inspelad maj 2017

Christina Ramberg
Om kursledare

Christina Ramberg

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon har varit Sveriges representant i UNCITRAL:s Working Group on Electronic Commerce, medlem i the Coordinating Committee i The Study Group for a European Civil Code, domare i hovrätten för Västra Sverige, verksam vid advokatfirman Vinge samt styrelseledamot i stora svenska företag. Hon är ofta anlitad som skiljeman i nationella och internationella skiljeförfaranden.

Läs mer