Prejudikat i förmögenhetsrätten – e-kurs med Christina Ramberg

 

 

Prejudikat (rättspraxis) är en viktig rättskälla. För juridiska ombud är det viktigt att förstå hur man kan använda prejudikat till sin fördel i en förlikningsdiskussion eller i en tvist.

Kursen består av praktiska moment där vi tränar i metoder att läsa ut rättsregler (ratio decidendi) ur HD:s avgöranden. Vi går också igenom vad det betyder att ett avgörande inte är enhälligt, att ett uttalande sker obiter dictum (vid sidan av saken), att ett avgörande är gammalt.

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister.

Allmänt om kursen:

Kursledare Christina Ramberg
105 minuter
Inspelad maj 2017

Kursinnehåll

  • Inledning historisk och internationell utblick
  • Prejudikat på olika rättsområden
  • Hur utläser man rättsregeln i ett prejudikat?
  • Praktisk övning av de olika grundmodellerna
  • Praktisk övning generaliseringsgraden - snävt eller brett ratio decidendi
  • Argument för och emot avvikelse
  • Praktisk övning särskiljande
  • Betydelsen av plenum, enhälliga avgöranden och tillägg
  • Betydelsen av obiter dictum, rättsfallets ålder och domskälens utformning
  • Summering strategier för juridiska ombud
Christina Ramberg
Om kursledare

Christina Ramberg

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon har varit Sveriges representant i UNCITRAL:s Working Group on Electronic Commerce, medlem i the Coordinating Committee i The Study Group for a European Civil Code, domare i hovrätten för Västra Sverige, verksam vid advokatfirman Vinge samt styrelseledamot i stora svenska företag. Hon är ofta anlitad som skiljeman i nationella och internationella skiljeförfaranden.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.