Barnets egendom – e-kurs med Eva von Schéele

Jag vill veta mer

Eva von Schéele om kursens innehåll

Juridisk e-utbildning

Kursen finns tillgänglig online via JUNO:s e-kursbibliotek. Kursen är 90 minuter lång och är uppdelad i ett antal avsnitt med efterföljande kontrollfrågor som du svarar på för att få ett kursintyg på din kunskap. Du kan spola, pausa och återuppta kursen när du önskar.

Barn kan få egendom på olika sätt, t.ex. genom arv, gåvor, skadestånd eller lön, men eftersom de är omyndiga är de i behov av en ställföreträdare i vissa situationer. Den här kursen besvarar frågor som: Vad får man göra med barnets egendom? Vem bestämmer hur tillgångarna förvaltas? När får barnet agera? När krävs det en ställföreträdare, och i så fall vilken? Kursen ger vägledning i hur lagstiftningen fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa. Även barnkonventionen berörs eftersom den är svensk lag fr.o.m. 2020. ”Barnets egendom” bygger på kursledarens bok med samma titel.

Innehåll

  • Omyndighet
  • Barnet
  • Ställföreträdare för barn
  • Egendomen
  • Förvaltningen av barns egendom
  • Överförmyndaren
  • Särskild förvaltning
  • Barns skulder

Allmänt om kursen
Föreläsare: Eva von Schéele
Längd: 75 minuter
Inspelad juni 2020

Eva von Schéele

Om föreläsaren:

Eva von Schéele

Eva von Schéele är f.d. förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än trettio år. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar samt ingått i en referensgrupp med sakkunniga vid framtagandet av Riksrevisionens rapport om Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om e-kursen/e-utbildning och svara på de ev. frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.