Skuldsanering – Vägen tillbaka för överskuldsatta med Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell

 

Från och med den 1 november 2016 gäller två olika skuldsaneringslagar, en för löntagare och pensionärer och en för företagare. Kursen behandlar frågor om vilka personer som kan få skuldsanering enligt de olika lagarna, under vilka förutsättningar skuldsanering kan beviljas och innebörden av en skuldsanering.

Kursen riktar sig i första hand till jurister och andra tjänstemän som handlägger ärenden och frågor om skuldsanering. Som exempel kan nämnas domare, skuldsaneringshandläggare vid myndigheter och kommuner, inkassohandläggare samt företrädare för borgenärer, t.ex. banker. Kursen riktar sig även till personer anställda vid ekonomiavdelningar inom företag. Kursen kan även vara av intresse för företagare och privatpersoner med stora skulder.

Fredrik Benndorf är pensionerad rådman vid Gotlands tingsrätt. Han har arbetat med skuldsanering på Riksskatteverket, på Kronofogdemyndigheten och på TSM i Stockholm. Han är författare av lagkommentarer, handböcker och handledningar.

Nils-Bertil Morgell har arbetat med obeståndsrätt vid domstol, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Han är författare av lagkommentarer, handböcker och artiklar och anlitas som lärare och föreläsare vid utbildningar och konferenser i och utanför Sverige.

Allmänt om kursen:

120 minuter
Inspelad november 2016
Kursledare Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell

Kursinnehåll:

 • Inledning
 • Disposition av kursen
 • Bakgrund och historik
 • Allmänt om skuldsanering
 • Vem kan få skuldsanering
 • Villkor för skuldsanering; formella krav
 • Den kvalificerade insolvensen
 • Villkor för skuldsanering; skälighetsrekvisitet
 • Olika fordringars behandling
 • Gäldenärens ansökan
 • KFM:s handläggning av ett skuldsaneringsärende
 • Gäldenärens betalningar
 • Överklagande och omprövning
 • Verkan av en skuldsanering
 • Särskilt om F-skuldsanering

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.