Fastighetstillbehör – e-kurs med Ulf Jensen

 

 

Bedömningen av vad som är tillbehör till fastigheter är viktig i olika situationer. Den kan behöva göras inte bara vid köp, utan också i obeståndssituationer eller när egendom skall leasas ut.

Kursen ger en strukturerad bild av tillbehörsreglerna och den fokuserar särskilt på sådant som är svårt och viktigt: vem kan tillföra fastigheten tillbehör, när blir hyrd egendom fastighetstillbehör och när infogas egendom i fastigheter genom accession?

Allmänt om kursen:

150 minuter
Inspelad oktober 2015

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör
  • Industritillbehör och återtagandeförbehåll
  • Tillförande och avskiljande
  • Kongruenskravet - vem kan tillföra tillbehören?
  • Beståndsdelar och accession
  • Tillbehör och krediter
  • Sammanfattning
Ulf Jensen
Om kursledaren

Ulf Jensen

Ulf Jensen, med en bakgrund från Juridicum i Uppsala, är professor emeritus från Lunds universitet och gästprofessor på Chalmers Tekniska Högskola. Han är författare till bland annat Panträtt i fast egendom och han har skrivit om tillbehör i bostadsrätter i Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Han har hållit kurser om fastighetstillbehör både för praktiker och på universitet och högskolor.

Läs mer