Bedömningen av vad som är tillbehör till fastigheter är viktig i olika situationer. Den kan behöva göras inte bara vid köp, utan också i obeståndssituationer eller när egendom skall leasas ut.

Kursen ger en strukturerad bild av tillbehörsreglerna och den fokuserar särskilt på sådant som är svårt och viktigt: vem kan tillföra fastigheten tillbehör, när blir hyrd egendom fastighetstillbehör och när infogas egendom i fastigheter genom accession?

Allmänt om kursen:

150 minuter
Inspelad oktober 2015

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör
  • Industritillbehör och återtagandeförbehåll
  • Tillförande och avskiljande
  • Kongruenskravet - vem kan tillföra tillbehören?
  • Beståndsdelar och accession
  • Tillbehör och krediter
  • Sammanfattning