Bedömningen av vad som är tillbehör till fastigheter är viktig i olika situationer. Den kan behöva göras inte bara vid köp, utan också i obeståndssituationer eller när egendom skall leasas ut.

Kursen ger en strukturerad bild av tillbehörsreglerna och den fokuserar särskilt på sådant som är svårt och viktigt: vem kan tillföra fastigheten tillbehör, när blir hyrd egendom fastighetstillbehör och när infogas egendom i fastigheter genom accession?

Allmänt om kursen:
150 minuter
Inspelad oktober 2015

Ulf Jensen
Om kursledaren

Ulf Jensen

Ulf Jensen, med en bakgrund från Juridicum i Uppsala, är professor emeritus från Lunds universitet och gästprofessor på Chalmers Tekniska Högskola. Han är författare till bland annat Panträtt i fast egendom och han har skrivit om tillbehör i bostadsrätter i Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Han har hållit kurser om fastighetstillbehör både för praktiker och på universitet och högskolor.

Läs mer