Det europeiska arvsintyget – innebörd och praktisk tillämpning med Erica Striby och Ulrika L. Hedström

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

Kursen behandlar det europeiska arvsintygets innebörd och syfte. Kursen behandlar även ett praktiskt tillvägagångssätt vid ansökan om utfående av ett europeiskt arvsintyg och Skatteverkets prövning av ansökan.

I samband med att EU:s arvsförordning (förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg) trädde i kraft den 17 augusti 2015 inrättades ett europeiskt arvsintyg för användande i andra EU-medlemsstater.


Kursen riktar sig till de som arbetar med internationell arvsrätt; advokater och andra jurister på advokatbyråer, jurister på juristbyråer, jurister på begravningsbyråer, handläggare på myndigheter m.m. Kursen är primärt tänkt som en fördjupningskurs för personer med förkunskap om EU:s arvsförordning.

Erica Striby och Ulrika L. Hedström är båda advokater och delägare på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Advokatbyrån är specialiserad inom svensk och internationell arvs- och bodelningsrätt. Erica Striby och Ulrika L. Hedström har mångårig erfarenhet av internationella arvsrättsliga frågor.

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad april 2017

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Det europeiska arvsintyget
  • Praktisk genomgång av ansökan
  • Praktisk genomgång av utfärdat arvsintyg
Erica Striby
Om kursledare

Erica Striby

Erica Striby är advokat och delägare på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Advokatbyrån är specialiserad inom svensk och internationell arvs- och bodelningsrätt. Erica har mångårig erfarenhet av internationella arvsrättsliga frågor.

Läs mer

Om kursledare