Till övergripande innehåll för webbplatsen

Condictio indebiti – e-kurs med Torbjörn Ingvarsson


Läran om misstagsbetalningar (condictio indebiti) hör till kärnan i fordringsrätten. En omfattande och delvis motsägelsefull praxis ger ramarna för när återkrav vid felaktiga betalningar är tillåtna och när mottagaren får behålla de felaktigt överförda medlen. Kursen drar upp både huvudlinjer och beskriver undantag från huvudreglerna med utgångspunkt i svensk rättspraxis. Utöver misstagsbetalningar behandlas även missräkningsfallen, alltså när någon debiterats för lite. Kursen avslutas med en blick framåt och en diskussion om misstagsbetalningslärans gränser.

Allmänt om kursen:

135 minuter
Inspelad januari 2016
Kursledare Torbjörn Ingvarsson

Kursinnehåll:

  • Allmänt om ämnet misstagsbetalningar
  • Huvudreglerna
  • Godtrosbedömningen
  • Inrättandekravet
  • Missräkning
  • Löneutbetalningar
  • Gränsfallen
  • Sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.