Condictio indebiti – e-kurs med Torbjörn Ingvarsson


Läran om misstagsbetalningar (condictio indebiti) hör till kärnan i fordringsrätten. En omfattande och delvis motsägelsefull praxis ger ramarna för när återkrav vid felaktiga betalningar är tillåtna och när mottagaren får behålla de felaktigt överförda medlen. Kursen drar upp både huvudlinjer och beskriver undantag från huvudreglerna med utgångspunkt i svensk rättspraxis. Utöver misstagsbetalningar behandlas även missräkningsfallen, alltså när någon debiterats för lite. Kursen avslutas med en blick framåt och en diskussion om misstagsbetalningslärans gränser.

Allmänt om kursen:

135 minuter
Inspelad januari 2016
Kursledare Torbjörn Ingvarsson

Kursinnehåll:

  • Allmänt om ämnet misstagsbetalningar
  • Huvudreglerna
  • Godtrosbedömningen
  • Inrättandekravet
  • Missräkning
  • Löneutbetalningar
  • Gränsfallen
  • Sammanfattning
Torbjörn Ingvarsson
Om kursledaren

Torbjörn Ingvarsson

Torbjörn Ingvarsson är professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, där han varit verksam som lärare och forskare sedan 2004. Ingvarsson disputerade 2000 på avhandlingen Borgensliknande säkerhetsrätter och har därefter publicerat en rad böcker och artiklar i förmögenhetsrättsliga ämnen. Bland böckerna märks Ogiltighet och rättsföljd (2012) och uppdateringen av Walins klassiska arbete Borgen och tredjemanspant (2013). Ingvarsson är även en uppskattad lärare som mottagit utmärkelser för sin pedagogiska förmåga.

Läs mer

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.