Till övergripande innehåll för webbplatsen

Internetpublicering och sociala medier – e-kurs med Malin Edmar

 

 

Kursen behandlar befintlig lagstiftning utifrån dagens teknik på Internet, med tonvikt på sociala medier. I vilken utsträckning behöver man inhämta samtycke enligt PUL för Internettjänster? När begår man upphovsrättsintrång på Youtube? Och behöver marknadsföringslagen följas på Facebook?

Malin Edmar är advokat och har arbetat med IT-rättsliga frågor sedan 1996. Hon upprättar och förhandlar ofta olika typer av avtal inom IT-branschen och har bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i Seattle, USA, under fyra år och då biträtt vid produktutveckling, produktlansering och lansering av onlinetjänster. Malin Edmar satt även med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium under flera år vid millennieskiftet, där hon fick möjlighet att påverka den IT-relaterade lagstiftning som kom då, såsom PUL, BBS-lagen, distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel. Malin Edmar föreläser regelbundet inom immaterialrätt och IT-rätt, och har också skrivit ett flertal artiklar inom området.

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad mars 2015
Kursledare Malin Edmar

Kursinnehåll:

  • Internetjuridik - vad är det?
  • Distansavtalslagen, e-handelslagen och BBS-lagen
  • Personuppgiftslagens tillämpning på
  • Internettjänster
  • Immaterialrättens tillämpning på
  • Internettjänster
  • Marknadsrättens tillämpning på
  • Internettjänster
  • Sammanfattning
Om kursledaren

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om juridisk e-utbildning och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.