Anställningsavtalet och de skyddsregler som finns kring anställningen tillhör de viktigaste reglerna som både arbetsgivare och arbetstagare måste känna väl till. Eftersom personalen i allmänhet är en verksamhets viktigaste resurs är anställningsavtalet ett viktigt dokument. I kursen behandlas anställningen från rekryteringsfasen, till ändring av anställningsvillkor och slutligen avslut av anställningen. Utgångspunkten är svensk och europeisk rätt.
 
Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med anställningsfrågor i vid mening, men som kanske inte arbetar dagligdags med arbetsrätt. Det kan vara t.ex. advokater, bolagsjurister, HR-chefer, handläggare m.fl. Kursen är primärt upplagd som en grundkurs för personer med ytlig kunskap om lagstiftningen och det praktiska hantverket.


Allmänt om kursen:

120 minuter
Inspelad februari 2016

 

Kursinnehåll:

  • Inledning översikt över hur anställningen regleras
  • Rekrytering
  • Anställning och anställningsavtalet
  • Ändring av anställningsvillkor
  • Anställningsformer och anställningens upphörande
  • Arbetsbrist och turordning
  • Personliga skäl
  • Avsked
  • Avtal om avslut av anställning
  • Sammanfattning