Anställningsavtalet och de skyddsregler som finns kring anställningen tillhör de viktigaste reglerna som både arbetsgivare och arbetstagare måste känna väl till. Eftersom personalen i allmänhet är en verksamhets viktigaste resurs är anställningsavtalet ett viktigt dokument. I kursen behandlas anställningen från rekryteringsfasen, till ändring av anställningsvillkor och slutligen avslut av anställningen. Utgångspunkten är svensk och europeisk rätt.
 
Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med anställningsfrågor i vid mening, men som kanske inte arbetar dagligdags med arbetsrätt. Det kan vara t.ex. advokater, bolagsjurister, HR-chefer, handläggare m.fl. Kursen är primärt upplagd som en grundkurs för personer med ytlig kunskap om lagstiftningen och det praktiska hantverket.


Allmänt om kursen:

120 minuter
Inspelad februari 2016

 

Kursinnehåll:

  • Inledning översikt över hur anställningen regleras
  • Rekrytering
  • Anställning och anställningsavtalet
  • Ändring av anställningsvillkor
  • Anställningsformer och anställningens upphörande
  • Arbetsbrist och turordning
  • Personliga skäl
  • Avsked
  • Avtal om avslut av anställning
  • Sammanfattning
Jonas Wiberg
Om kursledaren

Jonas Wiberg

Advokaten Jonas Wiberg arbetar sedan 15 år tillbaka på heltid med arbetsrätt med särskild inriktning mot tvistelösning. Han är verksam vid Advokatfirma DLA Piper Sweden och han har tidigare bl.a. studerat i London (master in labour law) och genomfört praktik på EU-kommissionens arbetsrättsenhet.

Läs mer